Z życia diecezji

27 KWIECIEń 2007
https://diecezja.lowicz.pl/app/uploads/legacy/images/stalkasem_m94.jpg https://diecezja.lowicz.pl/app/uploads/legacy/images/stalkasem_m94.jpg

51. Kościół w Tanzanii

Przez blisko godzinę ks. Biskup opowiadał o swoim powołaniu, o wierze, o swojej posłudze, a także o wiernych jego diecezji. Gość podzielił się swoimi doświadczeniami duszpasterskimi oraz problemami swej diecezji. Głównym problemem na kontynencie afrykańskim są: brak ...
2 KWIECIEń 2007
https://diecezja.lowicz.pl/app/uploads/legacy/images/pict00578-240x240.jpg https://diecezja.lowicz.pl/app/uploads/legacy/images/pict00578.jpg

46. Szukałem was - Jan Paweł II

O godzinie 20. w Bazylice Katedralnej w naszym mieście, pod przewodnictwem J.E. ks. bp Andrzeja Franciszka Dziuby, odprawiona została Msza święta w intencji beatyfikacji naszego Papieża. W homilii biskup ordynariusz przypomniał osobę i czyny Jana Pawła II. Wzywał wiernych do bycia ...
30 MARZEC 2007
https://diecezja.lowicz.pl/app/uploads/legacy/images/stalkasem_m09.jpg https://diecezja.lowicz.pl/app/uploads/legacy/images/stalkasem_m09.jpg

45. Droga Krzyżowa

W tym roku rozpoczęto nabożeństwo pod Bazyliką Katedralną, gdzie wiernych powitał ksiądz biskup senior Alojzy Orszulik. Biskup przypomniał, że po raz 14 przejdziemy ulicami Łowicza, by rozważać cierpienia Chrystusa. Nabożeństwo i oprawę muzyczną prowadziły grupy z ...
27 MARZEC 2007
https://diecezja.lowicz.pl/app/uploads/legacy/images/stalkasem_m55.jpg https://diecezja.lowicz.pl/app/uploads/legacy/images/stalkasem_m55.jpg

44. Opus Dei

Wyjaśnił, że Opus Dei to nie ruch, ani grupa religijna. Główną ideą jest formacja. Każdy z członków ma do dyspozycji swojego kierownika duchownego. Opus Dei to dążenie codziennym życiem do świętości. Chodzi o to, by swoim życiem, pracą przybliżać się do Boga, by móc ...
26 MARZEC 2007
https://diecezja.lowicz.pl/app/uploads/legacy/images/stalkasem_m57.jpg https://diecezja.lowicz.pl/app/uploads/legacy/images/stalkasem_m57.jpg

43. Zwiastowanie NMP

Uroczystość Zwiastowania NMP w tym roku przypadła w niedzielę, więc przeniesiona została na poniedziałek. Tego dnia po porannej uroczystej Mszy św. Koncelebrowanej, pod przewodnictwem ks. Rektora alumni mogli skorzystać z wyjścia, gdyż dzień ten został ogłoszony wolny od nauki.
25 MARZEC 2007
https://diecezja.lowicz.pl/app/uploads/legacy/images/stalkasem_m93.jpg https://diecezja.lowicz.pl/app/uploads/legacy/images/stalkasem_m93.jpg

42. 15 lat Diecezji Łowickiej

W tej Uroczystej Mszy św. biskup ordynariusz wzywał wiernych do dziękczynienia za dar diecezji łowickiej, za dobro, które tu od 15 lat się dokonuje. We Mszy uczestniczyli kanonicy trzech kapituł, księża prałaci, burmistrz Łowicza, a także starosta powiatu łowickiego, siostry ...
19 MARZEC 2007
https://diecezja.lowicz.pl/app/uploads/legacy/images/stalkasem_m87.jpg https://diecezja.lowicz.pl/app/uploads/legacy/images/stalkasem_m87.jpg

41. Teologia Liturgii

Ksiądz profesor dzielił się swoim doświadczeniem odnośnie prawidłowo sprawowanej liturgii. Wykładowca pokrótce przedstawił prace komisji liturgicznej, działającej przy Konferencji Episkopatu Polski. Pytaniom ze strony alumnów nie było końca. Po raz kolejny okazało się, że ...
19 MARZEC 2007
https://diecezja.lowicz.pl/app/uploads/legacy/images/stalkasem_m12.jpg https://diecezja.lowicz.pl/app/uploads/legacy/images/stalkasem_m12.jpg

40. Znaleźć zgubione

Wszystkie konferencje oparte były o ewangeliczną przypowieść o synu marnotrawnym. Rekolekcjonista mówił (prawie do znudzenia) o tym, że trzeba się zgubić, by móc się odnaleźć. Przywoływał drobne szczegóły tej przypowieści i szeroko je interpretował. Wezwał ...
10 MARZEC 2007
https://diecezja.lowicz.pl/app/uploads/legacy/images/stalkasem_m74.jpg https://diecezja.lowicz.pl/app/uploads/legacy/images/stalkasem_m74.jpg

39. W zdrowym ciele...

Po przebraniu się w stroje reprezentacyjne zasiedliśmy na trybunach, czekając na nasz mecz. W między czasie przyjechał biskup ordynariusz, którego gorąco przywitali wszyscy przebywający w hali. Nasze spotkanie miało być rozegrane przed wielkim finałem. Mecz rozpoczął się o ...
25 LUTY 2007
https://diecezja.lowicz.pl/app/uploads/legacy/images/stalka_wsd.png https://diecezja.lowicz.pl/app/uploads/legacy/images/stalka_wsd.png

38. Wreszcie do parafii

Okres praktyk będzie czasem głębszej refleksji nad tym, do czego przygotowywali się przez 5 ostatnich lat. Od Wielkiego Postu alumni roku V będą raz w tygodniu głosić kazania w czasie porannych Mszy. Zaś alumni roku IV głoszą kazania pasyjne, w czasie nabożeństwa Gorzkich Żali.
24 LUTY 2007
https://diecezja.lowicz.pl/app/uploads/legacy/images/pict000764-240x240.jpg https://diecezja.lowicz.pl/app/uploads/legacy/images/pict000764.jpg

37. Nowi lektorzy i akolici

Księdzu biskupowi zostali także przedstawieni kandydaci do święceń diakonatu - klerycy roku V. W homilii biskup senior mówił o ważności głoszenia Słowa Bożego z powagą i odwagą. Pouczał przyszłych akolitów, by stale pamiętali, że w swych rękach mieć będą Ciało Zbawiciela ...