Z życia diecezji

11 LUTY 2008

Łowicz: Wykonanie inwentaryzacji oraz projektu architektoniczno - budowlanego dotyczących renowacji zespołu dawnej Kolegiaty Prymasowskiej w Łowiczu (Numer ogłoszenia: 28421 - 2008; data zamieszczenia: 11.02.2008)

Łowicz: Wykonanie inwentaryzacji oraz projektu architektoniczno-budowlanego dotyczących renowacji zespołu dawnej Kolegiaty Prymasowskiej w Łowiczu. Numer ogłoszenia: 28421 - 2008; data zamieszczenia: 11.02.2008 Ogłoszenie o zamówieniu - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: ...
11 LUTY 2008
https://diecezja.lowicz.pl/app/uploads/legacy/images/0_004-240x240.jpg https://diecezja.lowicz.pl/app/uploads/legacy/images/0_004.jpg

Bp Dziuba w Szpitalu w Łęczycy

W Szpitalu w Łęczycy Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił Biskup Łowicki Andrzej F. Dziuba. W homilii kaznodzieja mówił o prawdzie człowieka, który nigdy nie jest wolny od niebezpieczeństwa choroby. Jednocześnie zauważył, że nigdy nie można traktować ...
9 LUTY 2008
https://diecezja.lowicz.pl/app/uploads/legacy/images/stalkasem_m2842.jpg https://diecezja.lowicz.pl/app/uploads/legacy/images/stalkasem_m2842.jpg

94. Wielkopostne praktyki diakonów

Do zadań diakonów będzie należało między innymi: asystowanie podczas Eucharystii, mówienie homilii, przewodniczenie nabożeństwom Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żalów, animowanie grup przykościelnych, praca w kancelarii i katechizacja w szkołach. Otoczmy ich naszą modlitwą, aby ...
9 LUTY 2008
https://diecezja.lowicz.pl/app/uploads/legacy/images/rek1d4-240x240.jpg https://diecezja.lowicz.pl/app/uploads/legacy/images/rek1d4-480x360.jpg

93. Czas dla ducha

Ojciec Rekolekcjonista jako temat przewodni obrał kwestię powołania. Problematykę tego zagadnienia zobrazował na podstawie Starotestamentalnej Księgi Jonasza. Zakonnik wskazał, iż często wybieramy to, co jest dla nas wygodne (podróż proroka do Tarszisz), a uciekamy przed trudną ...
5 LUTY 2008

Potraw coraz więcej

Aż 24 stoiska zorganizowano na VIII. Regionalnym Pokazie Potraw Ziemi Łęczyckiej. W imprezie, która odbyła się 31 stycznia w Domu Kultury w Łęczycy gotowały panie z powiatów: łęczyckiego, zgierskiego i poddębickiego, degustowali ? także panowie. A było czego próbować - w sumie 87 potraw ? poczynając od tradycyjnych, czy wręcz zapomnianych jak zupa chrzanowa, po nowinki np.
5 LUTY 2008

Inauguracja w archiwum

Członkowie Łowickiego Klubu Katolickiego tegoroczny cykl spotkań zaczęli od wizyty w Archiwum Diecezjalnym. W czwartek 31 stycznia dyrektor placówki ks. Sławomir Skowronek wygłosił referat na temat: ?Archiwum Diecezjalne jako miejsce badań historycznych?. Po części teoretycznej uczestnicy spotkania obejrzeli część zbiorów archiwum. Przypomnijmy, że Archiwum Diecezjalne mieści ...
5 LUTY 2008

Kościoły w fotografii

Wystawa czynna jest w Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie. Gniadzik ? mieszkaniec Korytowa k/ Żyrardowa jest wprawdzie fotografikiem ? amatorem, ale po efektach widać, że w swoje działania wkłada wiele serca. Na ekspozycję składa się kilkaset zdjęć kościołów przede wszystkim z terenu oddziaływania żyrardowskiego muzeum, uzupełniają ją kościelne rzeźby, lichtarze itp.
28 STYCZEń 2008

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie kompleksowych prac projektowych dotyczących renowacji zespołu dawnej Kolegiaty Prymasowskiej w Łowiczu

Zamówienie dotyczy wykonania kompleksowych prac projektowych dotyczących renowacji zespołu dawnej Kolegiaty Prymasowskiej w Łowiczu. Numer ogłoszenia: 19020 - 2008; data zamieszczenia: 28.01.2008 Ogłoszenie o zamówieniu - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Sekcja ...
26 STYCZEń 2008

Sochaczew w żałobie

Generał Brygady Andrzej Andrzejewski, który jest jedną z ofiar katastrofy wojskowego samolotu transportowego CASA urodziła się w Sochaczewie - Chodakowie, gdzie spędził dzieciństwo i młodość. Był absolwentem Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie. Po maturze wyjechał z rodzinnego miasta na studia do Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w ...
25 STYCZEń 2008
https://diecezja.lowicz.pl/app/uploads/legacy/images/index2m.jpg https://diecezja.lowicz.pl/app/uploads/legacy/images/index2m.jpg

92. Koniec sesji

Kończąca się właśnie zimowa sesja egzaminacyjna przyniosła wiele wzlotów naukowych, ale i nie zabrakło lekkich potknięć w postaci niezaliczonych egzaminów. Lecz na uzupełnianie "braków" przyjdzie czas dopiero w lutym. Póki co klerycy będą cieszyć się feriami i zbierać siły ...
24 STYCZEń 2008
https://diecezja.lowicz.pl/app/uploads/legacy/images/blogd-240x240.jpg https://diecezja.lowicz.pl/app/uploads/legacy/images/blogd-555x360.jpg

91. "Nieustannie się módlcie!"

Czwartkowemu spotkaniu przewodniczył Jego Ekscelencja ksiądz biskup Józef Zawitkowski. Na początku słowo powitania wygłosił ksiądz rektor Jacek Skrobisz. Powitał on przybyłych gości: braci Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego i Kościoła Rzymskokatolickiego; przekazał także ...