XXX Olimpiada Teologii Katolickiej w Łowiczu

4 MARCA 2020
Krzysztof Zwoliński

Dzisiaj, 4. marca 2020 roku w łowickim Wyższym Seminarium Duchownym odbył się etap diecezjalny XXX Olimpiady Teologii Katolickiej. Temat tegorocznej olimpiady brzmi: „Dumni z Ewangelii i z Polski”.

W kolejnej odsłonie OTK również nie zabrakło uczestników z diecezji łowickiej.

Około godziny 11.00 uczestnicy, wraz z przygotowującymi ich katechetami, zebrali się w kaplicy seminaryjnej. Tam, po krótkiej modlitwie, zostały przedstawione zasady i harmonogram wydarzenia. Uczestnicy wylosowali również numery miejsc, które później zajęli w auli.

Na wypełnienie testu uczniowie mieli 45 minut. W tym czasie nad prawidłowym przebiegiem olimpiady czuwali ks. Tomasz Jackowski oraz ks. Sławomir Sobierajski.

Po zakończeniu części pisemnej i krótkiej przerwie wszyscy uczestnicy ponownie zebrali się w auli WSD, gdzie ks. prał. Wiesław Wronka w imieniu biskupa łowickiego dziękował za udział w olimpiadzie. Następnie ks. Tomasz Jackowski przypomniał zwycięzców ubiegłorocznej edycji olimpiady i wyraził nadzieję, że zainteresowanie tym wydarzeniem będzie wzrastać. Po tych słowach organizatorzy przystąpili do wręczenia uczniom pamiątkowych dyplomów oraz nagród książkowych.

Spotkanie uczestnicy zakończyli wspólną modlitwą.

Na ogłoszenie wyników komisja ma 72. godziny. Troje zwycięzców weźmie udział w ogólnopolskim finale XXX OTK w Przemyślu w terminie 16-18 kwietnia.

Szczegółowe informacje dotyczące OTK znajdują się na stronie: OTK.pl

 

Tekst i zdjęcia: Krzysztof Zwoliński

Podobne