XXX – lecie utworzenia Diecezji Łowickiej Otwarcie podziemi Katedry Łowickiej z kryptami prymasowskimi dla zwiedzających

7 MARCA 2022
Krzysztof Zwoliński

25 marca 2022 roku Diecezja Łowicka będzie obchodzić XXX rocznicę jej utworzenia. Uroczystości jubileuszowe będą miały szczególny wymiar. Msza Święta dziękczynna zostanie odprawiona o godzinie 12 w Katedrze. Po wspólnym dziękczynieniu nastąpi złożenie do sarkofagów przygotowanych w Kryptach Prymasów w podziemiach Katedry doczesnych szczątków ośmiu Arcybiskupów Gnieźnieńskich Prymasów Polski. W tę uroczystość zostaną też otwarte dla wiernych podziemia Katedry Łowickiej.

Bazylika Katedralna w Łowiczu to wyjątkowy zabytek ziemi mazowieckiej. Zabytek przetrwał zawieruchy historii i zachował się w prawie niezmienionym stanie do obecnych czasów. Historia zapisana w jego murach to ważna część dziejów naszej Ojczyzny. Obecność Arcybiskupów Gnieźnieńskich Prymasów Polski, którzy przebywali w Łowiczu od XV do XVIII wieku sprawiła, że miasto i ówczesna kolegiata były jednymi z najważniejszych miejsc w Polsce. Prymasi pełnili nie tylko funkcje duchowych pasterzy Kościoła, ale jako Interrexi brali czynny udział w życiu politycznym, społecznym i kulturowym naszego kraju. W Łowickiej Bazylice Katedralnej 12 z nich zostało pochowanych w kryptach w podziemiach kościoła.

Otwarcie krypt do ich zwiedzania i oglądania, oraz szczególnej pamięci, też modlitewnej za Prymasów i pochowanych w katedrze wiernych, jest wielkim dziełem całej Diecezji. Krypty, w których zostali pochowani Prymasi Polski, są widocznym świadectwem ich obecności na Ziemi Łowickiej i stanowią dobro całego naszego narodu. Ich dzieło trwa, a pamięć o nich należy pielęgnować i przywracać. Nekropolia Prymasowska jaką jest nasza Katedra będzie stanowić ważną rolę nośnika historii Polski i miasta prymasowskiego, jak dzisiaj mówi się o Łowiczu. Będzie doskonałym miejscem przechowywania tradycji, wartości historycznych, artystycznych, naukowych.

Projekt udostępnia dla zwiedzających 14 krypt znajdujących się pod posadzką Katedry Łowickiej. Przy wejściu na poziomie podziemi wykonano pomieszczenia z informacjami o Prymasach i kryptach za pomocą plansz. Dojście do poszczególnych krypt umożliwia system podziemnych korytarzy, połączonych w formie zamkniętej „pętli”. Trasa wynosi około 100 m. Przejście przez krypty poprowadzono z zachowaniem istniejącej geometrii sklepień, z zachowaniem ich historycznej formy. Na trasie znajdziemy też ekspozycję, przedstawiająca wyjątkowe zabytki odkryte w czasie prowadzonych prac.

Serdecznie zapraszamy wszystkich na świętowanie razem jubileuszowych uroczystości. Zapraszamy do zwiedzenia Krypt Prymasów i oglądania naszej Bazyliki Katedralnej nazywanej „Wawelem Mazowsza”.  Otwarcie Krypt dla zwiedzających odbędzie się 26 marca br. Zwiedzanie jest możliwe tylko z przewodnikiem. Zapisy dla poszczególnych grup odbywają się telefonicznie.

Kontakt z przewodnikiem po kryptach (zapisy na zwiedzanie w dzień otwarcia (26 marca br.):

Pani Marzena Bajon –– (Księgarnia Diecezjalna) tel. 46 837 66 45

 

Patronat honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

Komitet honorowy

Podobne