XXV EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU BIBLIJNEGO DLA MINISTRANTÓW I LEKTORÓW

17 LISTOPADA 2017
ks. Kamil Goc

XXV EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU BIBLIJNEGO

DLA MINISTRANTÓW I LEKTORÓW

(rok 2017/2018)

 

Czcigodni Księża,

Zielonogórsko-Gorzowskie Wyższe Seminarium Duchowne w Paradyżu i Katolickie Stowarzyszenie uBIBLIJNIEni.pl organizują jubileuszową XXV Edycję Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego dla Ministrantów i Lektorów.

W tym roku obowiązującym materiałem będzie Księga Rodzaju wraz ze wstępem i przypisami (Biblia Tysiąclecia, wyd. V).

Konkurs adresowany jest do ministrantów i lektorów, którzy aktualnie należą do Liturgicznej Służby Ołtarza, a ich wiek nie przekracza 26 lat (Konkurs adresowany jest wyłącznie do chłopców). Do udziału w Konkursie zaproszeni są:

 • uczestnicy indywidualni w dwóch kategoriach wiekowych: (I) szkoła podstawowa i gimnazjum; (II) szkoła ponadgimnazjalna i starsi,
 • drużyny liczące od 3 do 5 osób (więcej informacji na temat drużyn zob. w regulaminie Konkursu)

Każda parafia (a w finale diecezja) może być reprezentowana maksymalnie przez jedną drużynę i po jednym uczestniku indywidualnym z danej kategorii wiekowej. Uczestnik indywidualny nie może być członkiem drużyny.

Konkurs rozgrywany jest w dwóch etapach:

 • eliminacje diecezjalne odbędą się dnia 10. marca 2018 r.
  [1] (testy eliminacyjne zostaną odpowiednio wcześniej rozesłane do zgłoszonych diecezji)
  [2] – należy wyłonić indywidualnych zwycięzców i drużynę diecezjalną,
 • laureaci etapu diecezjalnego wezmą udział w finale ogólnopolskim w Seminarium Duchownym w Paradyżu w dniach 18-19 maja 2018 r.

Ponadto na finał ogólnopolski (wyjątkowo z racji jubileuszu) zaproszeni są wszyscy, którzy uczestniczyli w minionych latach przynajmniej w jednej edycji Konkursu, a których wiek przekracza dzisiaj 26 lat (jest to zaproszenie także dla księży, którzy kiedyś brali udział w konkursie jako ministranci)[3]. Będzie również dla nich przygotowany konkurs podczas finału ogólnopolskiego. Osoby te nie podlegają eliminacjom diecezjalnym – zapraszamy wszystkich!

Jak co roku nasi dobroczyńcy przygotowują cenne nagrody. Główną nagrodą edycji jubileuszowej dla obu zwycięzców indywidualnych oraz zwycięskiej drużyny będzie pielgrzymka do Ziemi Świętej! Zapraszam do udziału i dziękuję za współpracę!

Zgłoszenia będą przyjmowane elektronicznie od 10.11.2017 do 20.02.2018 r.

Z wyrazami szacunku,

Łukasz Łaszkiewicz.

Kontakt na szczeblu ogólnopolskim:

okbml@ubiblijnieni.pl

505 663 415

Więcej informacji wkrótce na stronie www.ubiblijnieni.pl (strona w aktualizacji).

Kontakt na szczeblu diecezjalnym:

Mariusz Szmajdziński

mar.szmaj@hoga.pl

724 54 84 42

Proszę o kontakt w sprawie zgłaszania ministrantów i lektorów do konkursu oraz informacji dotyczących przygotowania. Przewiduję przeprowadzenie warsztatów biblijnych przed eliminacjami diecezjalnymi.

Z chrześcijańskim pozdrowieniem.

Mariusz Szmajdziński.

 

REGULAMIN

OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU BIBLIJNEGO

DLA MINISTRANTÓW I LEKTORÓW

(rok 2017/2018)

 • Ogólnopolski Konkurs Biblijny dla Ministrantów i Lektorów (zwany dalej Konkursem) organizowany jest przez Katolickie Stowarzyszenie uBIBLIJNIEni.pl i Zielonogórsko-Gorzowskie Wyższe Seminarium Duchowne, zwanych dalej Organizatorami.
 • Konkurs adresowany jest do chłopców (mężczyzn), którzy aktualnie należą do Liturgicznej Służby Ołtarza. Górna granica wieku wynosi 26 lat.
 • Cele Konkursu:
 • rozbudzanie zainteresowania tematyką biblijną,
 • zachęcanie do czytania Pisma Świętego,
 • formacja biblijno-liturgiczna,
 • kształtowanie postaw biblijnych,
 • chrześcijańska rywalizacja,
 • ubiblijnianie posługi liturgicznej.
 • W Konkursie mogą brać udział osoby indywidualne oraz drużyny od 3 do 5 osób (uczestnik indywidualny nie może być częścią drużyny).
 • Konkurs dla uczestników indywidualnych podzielony jest na dwie kategorie wiekowe:
 • (I) szkoła podstawowa i gimnazjum,
 • (II) szkoła ponadgimnazjalna i studenci (Organizatorzy mogą wymagać legitymacji szkolnej lub studenckiej, a jej brak będzie powodował wykluczenie z Konkursu).
 • Dla obu kategorii wiekowych obowiązują te same informacje dotyczące przebiegu i zasad Konkursu.
 • Każda edycja Konkursu odbywa się w dwóch etapach – eliminacje diecezjalne i finał ogólnopolski. Organizatorzy dostarczają do poszczególnych diecezji zestawy pytań i odpowiedzi na pierwszą część (diecezjalną), natomiast Księża odpowiedzialni w diecezjach w oparciu o przesłane pytania przeprowadzają eliminacje, by wyłonić zwycięzców: po jednym uczestniku indywidualnym z danej kategorii wiekowej oraz drużynę.
 • Każda parafia (na etapie diecezjalnym) i każda diecezja (na etapie ogólnopolskim) może być reprezentowana przez: jednego uczestnika indywidualnego w jednej z kategorii wiekowych, dwóch uczestników indywidualnych z obu kategorii wiekowych, jedną drużynę (osoby w drużynie mogą być w różnym wieku), jedną drużynę oraz indywidualnie jednego uczestnika (lub dwóch uczestników). Nie może być natomiast dwóch drużyn. W przypadku większej liczby chętnych, należy przeprowadzić eliminacje, by wyłonić zwycięzców.
 • Przebieg Konkursu (na obu etapach):
 • test pisemny (ok. 45 min): należy zadeklarować kto bierze udział indywidualny, a kto drużynowy; do finału ustnego przechodzą trzy osoby indywidualne (z danej kategorii wiekowej) i trzy drużyny (liczymy punkty trzech najlepszych osób z danej drużyny i tylko te trzy osoby biorą udział w rozgrywce finałowej na etapie diecezjalnym; natomiast do finału ogólnopolskiego ponownie może przystąpić cała drużyna – 3, 4 lub 5 osób – a po teście pisemnym znów zostaną wyłonieni trzej, którzy wejdą do finału ustnego);
 • finał ustny: finaliści losują kolejność odpowiadania i numer zestawu pytań; w każdej kategorii (indywidualnie oraz drużynowo) finaliści odpowiadają na pytania z tego samego zestawu; Komisja decyduje o ilości przyznawanych punktów.
 • Organizatorzy Konkursu zapewniają nagrody dla zwycięzców i upominki dla wszystkich uczestników.
 • Udział w Konkursie nie jest związany z żadną opłatą. Organizatorzy zachęcają jedynie do złożenia dobrowolnej ofiary, która pozwoli na częściowe pokrycie kosztów organizacji Konkursu.
 • W sprawach nieokreślonych w regulaminie proszę o kontakt z Organizatorami.

 

[1] W wyjątkowych sytuacjach termin ten w pojedynczych diecezjach może ulec zmianie, ale tylko za wiedzą i zgodą Organizatorów.

[2] Zgłoszenia przyjmowane będą tylko od Księży Biblistów lub diecezjalnych Moderatorów Dzieła Biblijnego lub Liturgicznej Służby Ołtarza.

[3] Te osoby również muszą być odpowiednio wcześniej zgłoszone. Ważna jest w tym zakresie pomoc Czcigodnych Księży w dotarciu do nich, nawet jeśli aktualnie nie posługują w LSO.

Jubileuszowa edycja Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego dla Ministrantów i Lektorów

 

Pliki do pobrania:

Podobne