XXIV Sympozjum Dla Księży Rekolekcjonistów, Ojców Duchownych I Spowiedników Kapłańskich na Jasnej Górze

1 STYCZNIA 2015
admin

XXIV Sympozjum Dla Księży Rekolekcjonistów, Ojców Duchownych I Spowiedników Kapłańskich Na Jasnej Górze, organizowane od 1982 r. przez Komisję Episkopatu ds. Duchowieństwa, odbędzie się na Jasnej Górze w Domu Pielgrzyma w dniach: od 26 g. 16.00 do 29 stycznia g. 13.00 2015 roku.
Noclegi należy zamawiać w Domu Pielgrzyma: 42-225 Częstochowa, ul. Kard. Wyszyńskiego 1/31, tel. (34) 377-75-64. W imieniu przewodniczącego Komisji Episkopatu ds. Duchowieństwa i wydziału Duszpasterstwa Kurii Diecezjalnej Łowickiej serdecznie zapraszamy prezbiterów diecezjalnych i ze wspólnot życia konsekrowanego a przede wszystkim diecezjalnych ojców duchownych do udziału w Sympozjum. Udział w sympozjum spełnia warunki rekolekcji kapłańskich.

Diecezjalny Ojciec Duchowny
Ks. Wiesław Skonieczny

W pliku poniżej program sympozjum.

Podobne