XXIII Piesza Pielgrzymka Katechetów i Nauczycieli diecezji łowickiej

26 WRZEśNIA 2022
Krzysztof Zwoliński

Blisko 200 pedagogów wzięło udział w XXIII Pieszej Pielgrzymce Katechetów i Nauczycieli. W tym roku pielgrzymi wędrowali z parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Bobrownikach do parafii katedralnej w Łowiczu, w drodze rozważając hasło pielgrzymki: „Wielbi dusza moja Pana”.

Hasło tegorocznej pielgrzymki nakreśla też charakter intencji. Katecheci, nauczyciele, a wśród nich wędrujące siostry zakonne i kapłani w ten sposób dziękowali za 30 lat istnienia diecezji łowickiej. Dziękczynienie zanosili też za swoje powołanie do nauczania i za podopiecznych, z którymi rozpoczynają pierwszy lub kolejny rok edukacji.

Pielgrzymi w tym roku wyruszyli z parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Bobrownikach. W drodze towarzyszyli im kapłani związani z Wydziałem Nauki Katolickiej łowickiej kurii – ks. Sławomir Sobierajski, ks. Roman Sękalski i ks. Rafał Babicki, który wygłosił konferencję. W jej słowach kapłan zwrócił uwagę na dojrzałość wiary, duchowości, nauczyciela, ale także na prawidłowość relacji, więzi, przyjaźni, przyjaźni z Bogiem i samym sobą.

 

Tekst i zdjęcia dzięki uprzejmości redakcji łowickiej „Gościa Niedzielnego”

Więcej o wydarzeniu na stronie: lowicz.gosc.pl

Podobne