XXII Sympozjum Dla Księży Rekolekcjonistów, Ojców Duchownych I Spowiedników Kapłańskich

1 STYCZNIA 2013
admin

W dniach 28–31 stycznia 2013 roku, na Jasnej Górze (Częstochowa) będzie miało miejsce XXI Sympozjum dla księży rekolekcjonistów, ojców duchownych i spowiedników kapłańskich, organizowane od 1982 r. przez Komisję Episkopatu ds. Duchowieństwa. Rozpoczęcie 28 stycznia 2013 r., o godz. 16:00, a zakończenie 31 stycznia 2013 r., o godz. 13:00.

W ramach wykładów, konferencji i medytacji będą omówione następujące tematy:
1. Synod Biskupów na temat Nowej Ewangelizacji.
2. Symbol wiary, historia i jego znaczenie dla życia duchowego chrześcijanina.
3. Sakrament pokuty (panel): akty penitenta, zadawanie pokut i casus conscientiae XXI w.
4. Stowarzyszenia i ruchy kapłańskie i mieszane (wiernych świeckich i duchownych) XX wieku.
5. Choroby wiary duchownych i jak je leczyć?
6. Choroby wiary wiernych świeckich i jak je leczyć?
7. Powołanie do świeckości i formacja laikatu.

Medytacje będą poświęcone tematowi roku duszpasterskiego. Święci świadkowie wiary – to ostatni temat Sympozjum.

Noclegi należy zamawiać w Domu Pielgrzyma 42-225 Częstochowa, ul. Kard. Wyszyńskiego 1/31, tel. (34) 377-75-64

Serdecznie zapraszamy Ojców Duchownych Diecezjalnych i Dekanalnych; Rekolekcjonistów, głoszących konferencje dla kapłanów; Spowiedników kapłanów i osób konsekrowanych oraz Kapłanów zainteresowanych do udziału w XXII Sympozjum, które jednocześnie ma charakter rekolekcji kapłańskich.

+ Paweł Socha

z upoważnienia
Przewodniczącego Komisji Episkopatu. ds. Duchowieństwa
Jego Eminencji Stanisława Kardynała Dziwisza

Podobne