XX Kongres Odnowy w Duchu Świętym Diecezji Łowickiej

16 PAźDZIERNIKA 2017
admin

Odbył się XX Kongres Odnowy w Duchu Świętym Diecezji Łowickiej. Ok. 300 osób obchodziło jubileusz pod hasłem: „Święto Jedności – …jednomyślnie na modlitwie razem z Maryją, w oczekiwaniu na chrzest Duchem Świętym”.
Rozwinięcie motta, które przyświecało spotkaniu, nawiązuje do przedstawionej w Biblii sytuacji po wniebowstąpieniu Jezusa Chrystusa, gdy apostołowie „trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa, i braćmi Jego” (por. Dz 1,14).
Kongres odbył się 14 października w Łowiczu. Przybyło na niego ok. 300 osób. Spotkanie rozpoczęło się w kościele pijarskim od zawiązania wspólnoty. Po modlitwie rozpoczęła się Eucharystia, której przewodniczył ks. Witold Okrasa, koordynator Odnowy w Duchu Świętym w diecezji łowickiej. Koncelebrowali ją kapłani związani z tym ruchem charyzmatycznym. Maryjny charakter wydarzenia podkreślał fakt, że Msza św. sprawowana była według formularza święta Matki Bożej Różańcowej.
Homilię wygłosił ks. Rafał Wiśniewski, proboszcz parafii Błogosławionych Męczenników Kutnowskich Ks. Michała Woźniaka i Ks. Michała Oziębłowskiego w Kutnie. – Chcesz mieć trochę spokoju? Nie odpoczynku, ale spokoju ducha, jedności w sercu, czasu jednomyślnej modlitwy? To spraw wszystko, żeby twoi najbliżsi żyli jak rodzina chrześcijańska. Taka rodzina umie przepraszać, bo taka rodzina szuka zgody. Bo tacy ludzie szukają jedności w imię Boga. O taką miłość zabiega i takiej miłości uczy Maryja – mówił ks. Wiśniewski.
Symboliczne dary w procesji złożyli członkowie wspólnot. Przynieśli do ołtarza m.in. świecę ze wstęgami. Koniec każdej z nich podtrzymywał przedstawiciel danej wspólnoty.
Po Mszy św. rozpoczęło się nabożeństwo z modlitwą uwielbienia i o uzdrowienie. Poprowadził je o. Andrzej Lisiak SP, opiekun wspólnoty Odnowy „Kana” działającej przy kościele pijarskim.
Dalsza część kongresu odbyła się w budynku Pijarskich Szkół Królowej Pokoju. Po posiłku uczestnicy spotkali się w sali gimnastycznej. Najpierw obejrzeli prezentację multimedialną, przedstawiającą w chronologicznym porządku przebieg poszczególnych kongresów. Swoimi refleksjami przy wyświetlanych zdjęciach dzielił się ks. Okrasa.
Konferencję wygłosiła Ida Niemirowska, członek Zarządu Katolickiego Stowarzyszenia Wiernych „Nowa Ewangelizacja”. – Chciałabym, żebyśmy popatrzyli na Maryję jako na tę, która mimo że była Matką Zbawiciela, nie mając grzechu pierworodnego, doświadczała cierpienia. Z tego, co o Niej wiemy, to te doświadczenia trudów nie były małe. Maryja dana jest nam przez Boga, żeby ukazać, jak przeżywać trudne sytuacje. Maryja wszystko przeżywała z Jezusem. To jest klucz naszego życia chrześcijańskiego – wszystko przeżywać z Jezusem. On jest twoim przyjacielem także wtedy, kiedy ci nic nie wychodzi. Tego uczy Maryja, że też w trudnych sytuacjach należy być z Jezusem, nie tylko wtedy kiedy nam się powodzi – mówiła I. Niemirowska. Po konferencji poprowadziła modlitwę o chrzest w Duchu Świętym.
Kongres zakończył się degustacją jubileuszowych tortów oraz rozmowami przy kawie i herbacie.

 

 

Tekst i zdjęcia dzięki uprzejmości redakcji łowickiej „Gościa Niedzielnego”.
Więcej o wydarzeniu na stronie internetowej „Gościa Niedzielnego”.
http://lowicz.gosc.pl/doc/4252089.Maryja-nauczycielka

Podobne