XVI Sympozjum Naukowe w WSD w Łowiczu on line

9 MAJA 2021
ks. Kamil Goc

Akademia Katolicka w Warszawie

Wyższe Seminarium Duchowne w Łowiczu

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach

zapraszają na

 XVI Sympozjum Naukowe

on line

Sługa Boży Stefan Kardynał Wyszyński – w drodze do świętości”

 

13 maja 2021 roku

w Wyższym Seminarium Duchownym w Łowiczu

 

Przejdź do kanału transmisji: https://www.youtube.com/watch?v=upwz7DpbfPY

Zgłoszenia na stronie: https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy

 

Przebieg:

10:00  Słowo na rozpoczęcie – ks. dr Piotr Kaczmarek, Rektor WSD w Łowiczu

 

10:10  Czego nas uczy życie Księdza Prymasa Wyszyńskiego? – Wspomnienie p. Anna Rastawicka

 

10:45  Maryjny wymiar przeżywania kapłaństwa w nauczaniu Prymasa Wyszyńskiego – o. mgr lic. Wojciech Dec OSPPE

 

11:20  Posługa Prymasa Wyszyńskiego w Skierniewicach – ks. bp prof. dr hab. Andrzej Franciszek Dziuba, biskup łowicki

 

12:00  Słowo podsumowania – ks. bp prof. dr hab. Andrzej Franciszek Dziuba, biskup łowicki

 

plakat xvi sympozjum 2021

Podobne