XV Diecezjalna Pielgrzymka Kół Żywego Różańca

3 PAźDZIERNIKA 2019
ks. Łukasz Antczak

Wierni z ponad 70 parafii wraz ze swoimi duszpasterzami uczestniczyli w XV Pielgrzymce Kół Żywego Różańca. Tegoroczna pielgrzymka przebiegała pod hasłem: „Bóg jest Miłością”. Zgodnie z tradycją, rozpoczęła ją uroczysta Msza św. koncelebrowana w kościele św. Bartłomieja. Eucharystii przewodniczył i słowo Boże wygłosił pasterz diecezji bp Andrzej F. Dziuba.

 

Biskupów, kapłanów i pielgrzymów najpierw powitał proboszcz parafii ks. Krzysztof Osiński, a po nim parafianie należący do kół Żywego Różańca. Dziękując za życzliwość i gościnność na progu Mszy św., biskup ordynariusz prosił wszystkich zebranych o modlitwę za kapłanów i za 6 kandydatów, którzy w tym roku zgłosili się do łowickiego Wyższego Seminarium Duchownego.Kaznodzieja podkreślał, że w posłannictwie Jezusa i Maryi Bóg potwierdza hasło tegorocznej pielgrzymki. – W tym dziele Bóg poświadcza, że jest Miłością, ukochawszy nas w swoim Synu i ukochawszy nas w swojej Matce, naszej siostrze, tej błogosławionej pełnej łask. Bóg-Miłość zatroskany jest o cały Kościół, o tę wspólnotę, którą my tworzymy, w której jesteśmy bardzo ważni, w której każdy ma zadanie do wypełnienia, w której każdy spełnia zadane przez Boga powołanie – mówił bp Dziuba.

 

Tekst i zdjęcia dzięki uprzejmości redakcji łowickiej „Gościa Niedzielnego”

Więcej o wydarzeniu na stronie: lowicz.gosc.pl

Podobne