XIX Kongres Odnowy w Duchu Świętym

9 PAźDZIERNIKA 2016
admin

Katechezy wygłosił ks. dr Wojciech Rzeszowski z Archidiecezji Gnieźnieńskiej, misjonarz miłosierdzia. Na zakończenie dnia uczestnicy kongresu zostali namaszczeni egzorcyzmowanym drogocennym olejkiem nardowym.

Drugi dzień członkom wspólnot Odnowy w Duchu Świętym upłynął na osobistym spotkaniu z Jezusem Miłosiernym. Skupienie, rozważania i modlitwy poprowadził ks. Roman Trzciński, rekolekcjonista, ewangelizator, misjonarz miłosierdzia z Archidiecezji Warszawskiej.

Podczas konferencji i modlitwy kapłan podkreślał, że każdy człowiek żyjący na ziemi potrzebuje Bożego miłosierdzia. – Trzeba jednak pamiętać, że miłosierdzie nie kłoci się ze sprawiedliwością. Chcący być miłosiernym najpierw trzeba oddać człowiekowi to, co mu się należy a dalej dać mu więcej niż mu się należy – mówił ks. Trzciński.

– Przeciwnikiem przebaczenia jest szatan. On najbardziej cieszy się, gdy nie przebaczamy i gdy nie ufamy Bogu i sobie. Ważne jest by przebaczenie nie było pozorne, czyli takie, że przebaczam, ale nie chcę z daną osobą mieć nic wspólnego. Co by było gdyby Bóg tak nam przebaczał? Gdyby mówił do nas przebaczam Ci, ale nie chcę mieć z tobą nic wspólnego. Od Boga mamy, więc uczyć się miłosierdzia. Ewangelizacja nie polega na wytykaniu grzechu, rzucaniu kamieniami, ale na okazywaniu miłosierdzia – przekonywał misjonarz.

Doprecyzowując, czym jest miłosierdzie ks. Roman odwołał się do słów św. Jana Pawła II, który w encyklice Dives in Misericordia napisał: „Nawrócenie jest najbardziej konkretnym wyrazem działania miłości i obecności miłosierdzia w ludzkim świecie. (…) W swoim właściwym i pełnym kształcie miłosierdzie objawia się, jako dowartościowywanie, jako podnoszenie w górę, jako wydobywanie dobra spod wszelkich nawarstwień zła, które jest w świecie i w człowieku”.

Tekst i zdjęcia dzięki uprzejmości redakcji łowickiej „Gościa Niedzielnego”.

Więcej o wydarzeniu znajduje się na stronie lowicz.gosc.pl

Podobne