XII Sympozjum Naukowe „Chrzest Polski – Chrzest Polaków”

18 KWIETNIA 2016
admin

Wyższe Seminarium Duchowne w Łowiczu ma zaszczyt zaprosić na
XII Sympozjum Naukowe „Chrzest Polski – Chrzest Polaków”

które odbędzie się 12 maja 2016 roku (czwartek) w siedzibie uczelni, Łowicz, ul. Seminaryjna 6

PROGRAM

10.00 Powitanie – ks. dr Sławomir Wasilewski, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Łowiczu
Prowadzenie – ks. bp dr hab. Wojciech Osial, biskup pomocniczy diecezji łowickiej

10.10 Chrzest księcia Mieszka I i jego wpływ na kondycję duchową i polityczną państwa polskiego – ks. prof. dr hab. Józef Swastek (Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu)

10.50 Zostaliśmy ochrzczeni czy jesteśmy ochrzczeni? Teologiczno-katechetyczna refleksja nad sakramentem chrztu – ks. prof. dr hab. Piotr Tomasik (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

11.30 Chrześcijańskie fundamenty państwa polskiego: dziedzictwo, które zobowiązuje szczególnie dziś – p. Jan Maria Jackowski, senator Rzeczypospolitej

12.10 Przerwa kawowa

12.30 Pytania do prelegentów i dyskusja

13.30 Zakończenie – ks. bp prof. dr hab. Andrzej Franciszek Dziuba, biskup łowicki

Podobne