XI Sympozjum Naukowe „FUNDACJA „RADZIEJOWIANA” 300-lecie fundacji pierwszego Seminarium Duchownego w Łowiczu”

10 CZERWCA 2015
admin

13 czerwca 2015 r. (sobota) godz. 10.00
Muzeum w Łowiczu, Stary Rynek 5/7, 99-400 Łowicz

patronat:
J. E. Ks. Bp Andrzej Franciszek Dziuba, Biskup Łowicki

organizatorzy:
Wyższe Seminarium Duchowne w Łowiczu
Muzeum w Łowiczu

Program:

10.00 – Powitanie – mgr Marzena Kozanecka-Zwierz, dyrektor Muzeum w Łowiczu Słowo wstępne – ks. dr Sławomir Wasilewski, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Łowiczu

Prowadzenie Sympozjum – ks. dr hab. Wojciech Osial, Wyższe Seminarium Duchowne w Łowiczu

10.15 – Mgr Marzena Kozanecka-Zwierz, dyrektor Muzeum w Łowiczu –
Od seminarium do muzeum. Dzieje budynku fundacji prymasów Michała Radziejowskiego oraz Stanisława Szembeka.

10.30 – Prof. dr hab. Jerzy Kazimierz Pietrzak, Uniwersytet Wrocławski – Mecenat Prymasów Polski nad szkolnictwem w czasach nowożytnych.

11.00 – Ks. dr Sławomir Wasilewski, Wyższe Seminarium Duchownego w Łowiczu – Prezentacja zachowanych dokumentów.

11.15 – Przerwa na kawę

11.45 – Prof. dr hab. Wiesław Jan Wysocki, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – Łowicz prymasowski na przełomie XVII/XVIII w.

12.15 – Dr Piotr Wysocki – Ćwierćwiecze pod prawosławnym krzyżem. Parafialna cerkiew pw. św. Jana Chrzciciela w gmachu łowickiego seminarium.

12.30 – Ks. mgr lic. Stanisław Majkut, Kustosz Skarbca – Mecenat artystyczny fundatorów.

12.45 – Dyskusja

Podsumowanie i słowo końcowe – Jego Ekscelencja ks. prof. dr hab. Andrzej Franciszek Dziuba, Biskup Łowicki

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej – Jego Ekscelencja ks. prof. dr hab. Andrzej Franciszek Dziuba, Biskup Łowicki.

Podobne