XI Pielgrzymka Kół Żywego Różańca

7 PAźDZIERNIKA 2015
admin

W sobotę 3 października odbyła się XI Pielgrzymka Kół Żywego Różańca Diecezji Łowickiej. Tradycyjnie rozpoczęła ją uroczysta Msza św. koncelebrowana w kościele św. Bartłomieja pod przewodnictwem bp. Andrzeja F. Dziuby, który wygłosił też słowo Boże.

Zwracając się do wiernych, biskup wskazywał na Maryję, wzór, orędowniczkę i sługę Pana – Oto bowiem dziewica. Jedna z nas, która zostaje powołana do posługi bycia Boża rodzicielką. Bycia Bogurodzicą. Zostaje powołana, aby przez nią spełniły się wszystkie zapowiedzi, a jednocześnie, aby otworzyła się nowa historia Zbawienia – mówił biskup. Podkreślił, że patrząc na Maryję, zauważamy, iż w Niej spełnia się prawda, iż dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Zwłaszcza, kiedy Bóg czyni coś dla człowieka. Wtedy najpełniej wybrzmiewa Boża wszechmoc. Bóg jest gotów wszystko uczynić dla nas. Aby to się stało, czeka na naszą wolną decyzję. Czeka na nasze: „Oto ja, służebnica” czy „Oto ja, sługa” gotowy przyjąć Boże obdarowanie.

Zachęcając do modlitwy różańcowej, ordynariusz podkreślał, że odmawiane tak często „Zdrowaś Maryjo” jest przypominaniem sobie, iż Ona jest pełna łaski. – Modląc się na różańcu, stajemy się cząstką wielkiej różańcowej modlitwy świata. Jakby oplatamy świat paciorkami, które w swoich zewnętrznych znakach nabierają mocy modlitwy. Każde dotknięte ziarenko staje się modlitwą. Ono jakby żyje, jakby kiełkuje ku umocnieniu naszej wiary. Wszystko to czynimy za wstawiennictwem Maryi. Czerpiemy z Niej wzór, ale jednocześnie czerpiemy z Niej pomoc i przykład w naszym życiu wiary – mówił biskup.

Po zakończonej Eucharystii pątnicy z modlitwą różańcową na ustach udali się do sanktuarium MB Pocieszycielki Strapionych. Wraz z nimi pielgrzymowali kapłani na czele z wikariuszem generalnym ks. Wiesławem Wronką. Na placu pielgrzymkowym po odmówieniu przez księdza Krzysztofa Osińskiego, proboszcza domaniewickiej parafii, modlitwy Anioł Pański konferencję wygłosił ks. Zbigniew Kalński, który zachęcał zebranych, by gromadzili „cukierki duchowe”, doświadczenia, które pomagają przetrwać trudne chwile. Po konferencji wierni zostali zaproszeni na poczęstunek przygotowany przez parafia domaniewickich.

Tekst i zdjęcia dzięki uprzejmości redakcji łowickiej „Gościa Niedzielnego”.

Więcej o wydarzeniu na stronie internetowej „Gościa Niedzielnego”.

Podobne