X Sympozjum Naukowe pod hasłem „De vocatione Dei narratio”

13 MAJA 2014
admin

Zagadnienia poruszane przez prelegentów dotyczyły odkrywania powołania w życiu człowieka, szczególnie do kapłaństwa i życia konsekrowanego. Na wstępie rektor seminarium ks. dr Sławomir Wasilewski zwrócił uwagę, że hasło można przetłumaczyć na dwa sposoby: „Opowiadanie o Bożym powołaniu” lub „Boże opowiadanie o powołaniu”.

Głos zabrał bp prof. dr hab. Andrzej F. Dziuba. – Ta nasza refleksja powinna skoncentrować się na kryzysie tożsamości, nie tylko kapłanów czy osób będących w seminariach i nowicjatach, które weryfikują swoje powołanie, ale wszystkich ochrzczonych – mówił ordynariusz łowicki.

Prowadzący sympozjum ks. dr hab. Wojciech Osial przytoczył kilka faktów historycznych dotyczących życia religijnego Łowicza. W XVIII w. przebywało tu sporo księży oraz zakonników i zakonnic, m.in. za sprawą seminarium duchownego erygowanego w 1700 r., które stało na wysokim poziomie intelektualnym i wychowawczym. Według planów prymasa kard. Michała Stefana Radziejowskiego, miało być największym seminarium archidiecezji gnieźnieńskiej.

Więcej o wydarzeniu można przeczytać na stronie internetowej „Gościa Niedzielnego”.

Tekst i zdjęcia dzięki uprzejmości redakcji łowickiej „Gościa Niedzielnego”.

Podobne