X Jubileuszowy Powiatowy Koncert Kolęd w Rawskiej świątyni

9 STYCZNIA 2017
admin

Podczas ponad dwugodzinnego koncertu wystąpiło prawie 20 zespołów i solistów z całego powiatu rawskiego, były to m.in.: zespoły ludowe, chóry i schole parafialne oraz młodzież i dzieci ze szkół. Koordynacji wydarzenia podjęła się Pani Dyrektor Elżbieta Janowska z Biblioteki Powiatowej. Zebranych licznie wykonawców oraz gości powitał ks. proboszcz Bogumił Karp, który podkreślił szczególną wagę dla kultury regionu jaką ma rawska świątynia. Jest ona miejscem wielu działań kulturalnych, organizowanych lub współorganizowanych przez parafię. Następnie Pan Starosta dziękując za gościnę nawiązał do klimatu wspólnoty i zgody jaki tworzą śpiewane po domach kolędy. Zapraszają nas one, dodał, i dzisiaj do podobnych przeżyć.

W czasie koncertu wystąpili m.in.: uczniowie ze szkól w Regnowie, Cielądzu, Białej Rawskiej, chór parafialny z Białej Rawskiej, Zespół Ludowy „Wspomnienie”, Ludowy Zespół Obrzędowy „Wilkowianie”, „Zespół Śpiewaczy z Boguszyc”, ,,Linkowiacy” i chór rawskiego liceum im. Marii Curie Skłodowskiej.

ks. Bogumił Karp

Podobne