X Diecezjalne Czuwanie w intencji powołań

13 MAJA 2014
admin

Sobotnie nabożeństwo rozpoczęło się o 18.00. Przewodniczył mu bp Andrzej F. Dziuba. Koncentrowało się wokół odpowiedzi Maryi na Boże powołanie. Z różnych stron diecezji przybyli na nie młodzi ludzie. Opiekunami byli księża, rodzice i katecheci. Były również siostry zakonne, w tym siostry apostolinki, które przygotowały nabożeństwo oraz wystawę o tematyce powołaniowej „Tak, lecz dokąd?”. Przez najbliższy tydzień można ją oglądać w parafialnej sali teatralnej.

Głównym punktem czuwania była adoracja Najświętszego Sakramentu. Dla zebranych w świątyni była to okazja wypowiedzenia swojego „tak” Bogu na wzór Maryi. Wprowadzały w to czytania z Ewangelii i Dziejów Apostolskich opisujące zwiastowanie Pańskie, ostatnie słowa Jezusa na krzyżu proszącego Maryję, by ostatecznie zaakceptowała ofiarę, którą On składa z siebie samego na zadośćuczynienie, uważając odtąd Jana za swojego syna oraz wspólną modlitwę apostołów z Maryją w Wieczerniku po wniebowstąpieniu Pańskim.

Więcej o wydarzeniu można przeczytać na stronie internetowej „Gościa Niedzielnego”.

Tekst i zdjęcia dzięki uprzejmości redakcji łowickiej „Gościa Niedzielnego”.

Podobne