Wystawa Łowiccy Prymasi

21 KWIETNIA 2011
admin
Muzeum w Łowiczu zaprasza na wystawę „Łowiccy prymasi. Portrety arcybiskupów gnieźnieńskich w zbiorach łowickich”.
Wystawa, pod Honorowym Patronatem Jego Ekscelencji ks. prof. dr. hab.
Andrzeja F. Dziuby – Biskupa Łowickiego, prezentuje zachowane w zbiorach
łowickich portrety arcybiskupów gnieźnieńskich.
Zabytki pochodzą ze zbiorów Bazyliki Katedralnej w Łowiczu,
Klasztoru Sióstr Bernardynek w Łowiczu, Kolegium Ojców Pijarów w
Łowiczu, Wyższego Seminarium Duchownego w Łowiczu oraz Muzeum w Łowiczu.


Podobne