Wystawa Barok Księstwa Łowickiego

15 CZERWCA 2018
ks. Łukasz Antczak

Punktualnie o godz. 17.00 w Muzeum Powiatowym w Łowiczu rozpoczęło się spotkanie wprowadzające do nowej ekspozycji. Wszystkich przybyłych do sali – dawnej kaplicy pw. św. Karola Boromeusza –  przywitała Gospodarz miejsca Pani Dyrektor Marzena Kozanecka-Zwierz. Imiennie pozdrowiła obecnych biskupów łowickich, pomysłodawcę wystawy – ks. kan. Stanisława Majkuta i panią kurator – Karolinę Stanilewicz.

Następnie głos zabrał Dyrektor Muzeum Diecezjalnego, który wprowadził zebranych w temat wystawy. Powiedział między innymi:

„Prezentowana wystawa poświęcona jest sztuce barokowej związanej z mecenatem arcybiskupów gnieźnieńskich, Prymasów Polski. Prezentuje wysokiej klasy zabytki malarstwa, rzeźby, złotnictwa i tkaniny artystycznej, pochodzące ze zbiorów Bazyliki Katedralnej w Łowiczu (w tym ze Skarbca Bazyliki Katedralnej w Łowiczu i Muzeum Diecezjalnego w Łowiczu) oraz dwóch kościołów diecezji łowickiej. Wśród nich znajdują się dzieła sztuki, które nie były nigdy przedstawione szerszemu odbiorcy. Wymienić tu należy obrazy szkoły włoskiej z kręgu Antiveduto Gramatici, Guido Reniego, Francesco Trevisaniego, a także szkół flandryjskiej i francuskiej.

Wśród przykładów rodzimego malarstwa portretowego i religijnego wyróżniają się płótna Adama Swacha i Tadeusza Kuntze-Konicza. Do wyjątkowych zabytków sztuki złotniczej należą relikwiarz św. Wiktorii z fundacji dwóch prymasów, Henryka Firleja i Macieja Łubieńskiego, monstrancja z daru kardynała Michała Stefana Radziejowskiego, wykonana w renomowanym paryskim warsztacie Guillaume Jacoba, tabernakulum z fundacji arcybiskupa Stanisława Szembeka z plakietami toruńskiego złotnika Jana Hausena II, czy ampułki sygnowane przez łowickiego złotnika Franciszka Gnuszewicza. Ponadto zaprezentowano szaty liturgiczne oznaczone prymasowskimi godłami, uszyte z jedwabnych tkanin wyprodukowanych w najlepszych manufakturach włoskich
i francuskich.

Za zezwoleniem Jego Ekscelencji ks. prof. dr. hab. Andrzeja Franciszka Dziuby, Biskupa Łowickiego, znaczna część skarbów Katedry Łowickiej /dziedziczki dawnej Kolegiaty Prymasowskiej/ jest udostępniona na prezentowanej wystawie.
Wszystkim zwiedzającym życzymy pięknych przeżyć!”

Również Biskup Łowicki podziękował za możliwość zobaczenia skarbów diecezjalnych. Wspomniał, że to dzięki biskupowi Alojzemu Orszulikowi zawdzięczamy możliwość oglądania tych rzeczy, bo jako pierwszy Biskup Łowicki zadbał o konserwację katedry i wszystkich cennych rzeczy w diecezji.

Na koniec wprowadzenia ks. Stanisław zachęcił do nabycia albumu o wystawie, który powstał dzięku wsparciu finansowemu Starostwa Powiatowego w Łowiczu. Podziękował bpowi Józefowi Zawitkowskiemu, który jako proboszcz katedry dbał o jej wyposażenie i właściwą konserwację materii zabytkowej.

Po tym kilkuminutowym wstępnie Dyrektorzy Muzeów zaprosili i zaprowadzili do sal wystawowych. Tam, dzięki uprzejmości p. Kurator Karoliny Stanilewicz, mogliśmy posłuchać opowieści o znajdujących się tu artefaktach.

Wystawa będzie czynna do września.

Tekst: ks. kan. Stanisław Majkut, ks. Łukasz Antczak

Zdjęcia: ks. Łukasz Antczak, Janusz Szwarocki

 

Wszystkie prawa zastrzeżone. Diecezja Łowicka

Podobne