Wyruszyła 368. Łowicka Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę

22 MAJA 2023
Krzysztof Zwoliński

– Idźcie, jako dobrzy ludzie do naszej Matki. Świadczcie o Kościele Chrystusowym, w który wierzymy. Umacniajcie go modlitwą – prosił bp Andrzej F. Dziuba żegnając pątników 368. Łowickiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę.

W poniedziałek 22 maja o 6:00 grupa ok. 250 osób rozpoczęła pielgrzymkę Mszą św. w kościele sióstr bernardynek w Łowiczu. – To w tym miejscu codziennie wypiekany jest chleb – ten eucharystyczny. W tym miejscu codziennie dzielony jest pokarm i miłość. Z tą świadomością, by dzielić się chlebem, wiarą i miłością ruszamy – mówił ks. Wiesław Frelek, duchowy przewodnik pielgrzymki.

Razem z pielgrzymami modlili się mieszkańcy Łowicza a także kapłani z okolicznych parafii i ci, którzy będą wędrować z grupą.

W tym roku pątnicy wędrują pod hasłem „Wierzę w Kościół Chrystusowy”. W drodze będą rozważać nauczanie św. Jana Pawła II, prosić w intencji Kościoła Łowickiego, powołań do służby w nim. Pokoju, ładu moralnego, pogłębiania wiary w rodzinach.

 

Tekst i zdjęcia dzięki uprzejmości redakcji łowickiej „Gościa Niedzielnego”

Więcej o wydarzeniu na stronie: lowicz.gosc.pl

Podobne