?Wychowanie, dziełem budowania pokoju?

4 STYCZNIA 2008
admin

Nawiązał do przypadających w tym roku rocznic ważnych w płaszczyźnie wychowania i edukacji: 60 lecia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ, w której jednym z elementów jest prawo do edukacji oraz 25 lecia Karty Praw Rodziny wydanej przez Kościół, gdzie szczególnie zaakcentowano rolę współpracy rodziny i szkoły w dziele wychowania.

Wreszcie biskup łowicki przypomniał, że w tym roku po raz 40 obchodziliśmy Światowy Dzień Pokoju, w którym podkreślono szczególną rolę rodziny. Bp Dziuba przypomniał, że państwo i struktury państwa nie podejmując odpowiedzialności wychowawczej jako pomocy dla rodziny, zaniedbują podstawowy wysiłek troski o pokój, który rodzi się w rodzinie.

Biskup łowicki zachęcił, aby odkrywając w sobie i uczniach godność ludzką pedagodzy cieszyli się owocami wychowania i rozwoju młodych.

W spotkaniu uczestniczył łódzki kurator oświaty p. Barbara Kochanowska oraz kurator mazowiecki p. Grzegorz Tyszko. Kuratorzy w swych wystąpieniach podkreślili, fakt harmonijnej współpracy w dziele nauczania i katechezy. Zwrócili także uwagę, że znakiem chwili jest coraz większe znaczenie współpracy rodziny i szkoły w wychowaniu.

W diecezji łowickiej pracuje ponad 640 katechetów na wszystkich poziomach nauczania. Rozwija się także sieć szkół katolickich. W tym roku otwarto gmach katolickiej szkoły podstawowej w Skierniewicach.

Ks. JS

Podobne