Współpraca duszpasterska z parafią katedralną w Łowiczu

7 PAźDZIERNIKA 2016
admin

Paulina Nowak, Agata Fijołek, Kinga Jaros, Monika Krawczyk wraz z towarzyszącymi im katechetami: Emilią Adamowicz, Piotrem Sumińskim i ks. Radosławem Sawickim prowadzili to piękne październikowe nabożeństwo.

Dlaczego w październiku w sposób szczególny oddajemy cześć Maryi modląc się na różańcu? Trochę faktów z historii. Dnia 7 października 1571 r. pod Lepanto wojska chrześcijańskie rozgromiły flotę turecką. To zwycięstwo przypisywano właśnie wstawiennictwu Matki Bożej, do której wierni uciekali się w czasie odmawiania Różańca.

Jako dowód wdzięczności za okazaną opiekę papież św. Pius V wprowadził w Kościele nowe święto – Matki Bożej Różańcowej. W kalendarzu liturgicznym wpisano je na dzień
7 października. Z kolei papież Leon XIII zobowiązał cały Kościół do codziennego odmawiania Różańca przez cały październik. I tak oto październik, obok maja, stał się miesiącem poświęconym czci Maryi. Do ożywienia nabożeństw różańcowych w październiku przyczyniły się z całą pewnością objawienia Matki Bożej w Fatimie. 13 października 1917 roku trojgu portugalskim dzieciom ukazała się Matka Boża z różańcem w ręku. Przedstawiła im się jako Pani Różańca Świętego. Powiedziała wtedy: „Jestem Matką Boską Różańcową. Ludzie muszą zmienić swoje życie, prosić o przebaczenie za swoje grzechy i nie obrażać więcej Pana Boga”.

Rozważania pięciu tajemnic radosnych przygotował i wygłosił Piotr Sumiński.

Piotr Sumiński

Podobne