Wspierać i promować powołania

14 MAJA 2011
admin


W czwartą Niedzielę Wielkanocną, zwaną Niedzielą Dobrego Pasterza
obchodzimy 48. Światowy Dzień Modlitw o Powołania. Rozpoczyna on Tydzień
Modlitw w tej intencji. Kościół przypomina w tych dniach o potrzebie
troski o powołania do życia kapłańskiego, zakonnego i konsekrowanego w
instytutach świeckich.

„Każda wspólnota chrześcijańska i każdy wierzący powinni podjąć
świadomie zadanie wspierania powołań” – napisał Ojciec Święty Benedykt
XVI w orędziu na 48. Światowy Dzień Modlitw o Powołania. Pewną
odpowiedzią na przesłanie papieża o „promowaniu i wspieraniu powołań”
jest pielgrzymka na Jasną Górę przed Niedzielą Dobrego Pasterza.

W sobotę 14 maja na Jasnej Górze zbiorą się rodziny osób powołanych i
ci, którzy wspierają powołania. Pielgrzymów powita delegat Episkopatu
ds. duszpasterstwa powołań i przewodniczący Krajowej Rady Duszpasterstwa
Powołań bp Wiesław Lechowicz. Mszy św. o godz. 11.00 będzie
przewodniczył i homilię wygłosi biskup tarnowski Wiktor Skworc. Po
południu rodziny osób powołanych i wspierających powołania wysłuchają
przygotowanej dla nich konferencji, którą wygłosi rektor tarnowskiego
seminarium ks. Jacek Nowak. Pielgrzymka zakończy się nabożeństwem
majowym i rozesłaniem pielgrzymów.

Jak mówi bp Wiesław Lechowicz, żeby pójść drogą powołania, potrzebna
jest wiara i odniesienie do Boga. Jeżeli tego brakuje, młody człowiek
sam konstruuje swoje życie, a dróg ma coraz więcej, bo współczesna
kultura nie sprzyja życiu ewangelicznemu.

Krajowy duszpasterz powołań ks. Marek Dziewiecki dodaje, że istotą
duszpasterstwa powołań jest wychowanie. Zaznacza, że jeśli spada liczba
powołanych, to przyczyn należy szukać w rodzinie czy parafii.

Bp Lechowicz jako przyczyny spadku powołań wskazuje też m.in. niż demograficzny i emigrację.

W Polsce troskę o powołania podejmuje Krajowa Rada Duszpasterstwa
Powołań. Z opublikowanych przez nią statystyk za rok 2010 wynika, że
liczby są porównywalne z rokiem ubiegłym, choć utrzymuje się tendencja
spadkowa. W 2010 r. do ponad 40 seminariów duchownych zgłosiło się 675
kandydatów. Rok wcześniej o dwunastu więcej. W seminariach zakonnych na
pierwszym roku jest 176 osób. Do żeńskich zgromadzeń zakonnych czynnych
zgłosiło się 316 kandydatek, do zakonów klauzurowych 40.

Najwięcej kandydatów zgłosiło się tradycyjnie do seminarium
duchownego w Tarnowie (47), Katowicach (41) i Krakowie (26). Biskup
Lechowicz uważa, że to skutek wychowania w religijnych, wielodzietnych
rodzinach, których jest na terenach południowej Polski wiele, a także
modlitwy w intencji powołań. Najmniej kleryków na pierwszym roku jest w
Łowiczu i Białymstoku (po pięciu).

Według krajowego duszpasterza powołań ks. Marka Dziewieckiego „nie
ma kryzysu powołań. Jest natomiast kryzys powołanych” i to nie tylko
jeśli chodzi o powołania do życia zakonnego, ale również do małżeństwa.
Ks. Dziewiecki zauważa, że do seminariów duchownych zgłasza się coraz
więcej mężczyzn z dużych miast, często po studiach. Coraz częściej
spotyka się też kleryków z rodzin ateistycznych czy agnostycznych,
którzy jednak w domu otrzymali solidne wychowanie.

Okazją do modlitwy w intencji powołań i powołanych będzie, oprócz
majowego Tygodnia Modlitw o Powołania, VIII Ogólnopolskie Nocne Czuwanie
w Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej z 11 na 12 czerwca. Prowadzić
je będą przedstawiciele różnych stanów, zgromadzeń zakonnych i
seminariów duchownych.

(źródło KEP 2011)

Podobne