WSKAZÓWKI LITURGICZNE NA TRIDUUM PASCHALNE!

28 MARCA 2012
admin
Obchody Triduum Paschalnego to największe święto, ale i największe wyzwanie dla chrześcijan. Liturgia w te dni różni się od typowych Mszy św. Obfituje w liczne znaki i obrzędy, które wyrażają głębokie prawdy naszej wiary.

Niestety, często w praktyce parafialnej liturgia Świętego Triduum sprawowana jest niepoprawnie. Gubi się w ten sposób jakąś część prawd i przeżyć, które obrzędy pragną nam przekazać. Zachęcamy duszpasterzy do dobrego i odpowiedzialnego przygotowywania liturgii tych wyjątkowych dni. Wielką pomocą może być tutaj artykuł z 61. numeru Pisma „Anamnesis”, pisany z perspektywy praktyczno-parafialnej, który zamieszczamy.

Należy pamiętać, że w Triduum nie sprawuje się jakichś oderwanych od siebie obrzędów, lecz liturgia tych dni jest zasadniczo jedna. To jeden i ten sam obrzęd, który rozpoczynamy w Wielki Czwartek Mszą Wieczerzy Pańskiej, a kończymy w Wigilię Paschalną obwieszczeniem Zmartwychwstania Chrystusa. Dlatego też liturgia np. Wielkiego Czwartku nie kończy się błogosławieństwem, a Wielkiego Piątku i Wigilii Paschalnej nie rozpoczyna się znakiem krzyża. 

Zachęcam do lektury i życzę dobrego przygotowania i przeżycia tej wyjątkowej liturgii Świętego Triduum Paschalnego.

Podobne