Wskazania w sprawie materii Eucharystii – przypomnienie

20 LISTOPADA 2014
admin

KOMISJA DS. KULTU BOŻEGO I DYSCYPLINY SAKRAMENTÓW
EPISKOPATU POLSKI

Wskazania w sprawie materii Eucharystii

1. „Eucharystia jest «źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskie¬go. «Inne zaś sakramenty, tak jak wszystkie kościelne posługi i dzieła apostol¬stwa, wiążą się ze świętą Eucharystią i do niej zmierzają. W Najświętszej bo¬wiem Eucharystii zawiera się całe duchowe dobro Kościoła, a mianowicie sam Chrystus, nasza Pascha))” . Sprawowanie zaś Eucharystii jest czynnością Chry-stusa i Kościoła, w której nasz Pan Jezus Chrystus, przez posługę kapłana, ofia-ruje siebie samego, substancjalnie obecnego pod postaciami chleba i wina, Bogu Ojcu, wiernym zaś, złączonym z Nim w Jego Ofierze, oddaje siebie jako pokarm duchowy . Dlatego Kościół troszczy się o wszystkie szczegóły dotyczące świętej celebracji Eucharystii, w sposób szczególny zaś o chleb i wino, aby spełniały zadość wszystkim wymaganiom prawa kościelnego, a przez to czyniły tę celebrację ważną i godziwą.

2. W ostatnich latach w Polsce rozpowszechniła się praktyka wypieku hostii oraz sprowadzania i dystrybucji wina mszalnego w dużej części poza kontrolą kompetentnej władzy kościelnej, odpowiedzialnej za prawdziwość materii Eu-charystii. Osoby zajmujące się powyższą działalnością nie zawsze posiadają re-komendację od swojego księdza proboszcza i często działają na własną rękę bez porozumienia, zezwolenia i współpracy ze swoją kurią diecezjalną. Dlatego Komisja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu Polski czuje się zobowiązana przedstawić niniejsze wskazania, które są w tym temacie uzu-pełnieniem wcześniejszych i dopowiedzeniem do nich…

Całość dokumentu w pliku poniżej

Podobne