WIGILIJNE DZIEŁO POMOCY DZIECIOM 2011

1 GRUDNIA 2011
admin

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom
2011 –
PODARUJMY DZIECIOM CZAS

Niech płomień białej świecy znów połączy nas z tymi,
którzy sami sobie pomóc dziś nie mogą.
Niech mały serca dar zapali ogień w nas.
Oto radości czas z narodzin Tego, który przyszedł, aby zbawić nas!*

Ogólnopolska kampania „Wigilijne Dzieło Pomocy
Dzieciom”,
którą w tym roku promujemy pod hasłem „Podarujmy dzieciom czas”
polega na rozprowadzaniu świec, które w Wigilię Bożego Narodzenia zapalane są
na polskich stołach na znak solidarności z najbardziej potrzebującymi w Polsce
i na świecie. Ofiary zebrane podczas tej akcji przeznaczone sa na całoroczne
dożywianie dzieci, a także leczenie i rehabilitację, pomoc edukacyjną oraz
letni wypoczynek.

Problem
braku czasu staje się w naszym społeczeństwie zjawiskiem po­wszechnym. Wszyscy
– nie tylko dorośli, ale nawet młodzież i dzieci – narze­kają na brak czasu. To
powód zaniedbań w różnych dziedzinach życia. Ludzie nie mają czasu na rozmowę
i pielęgnowanie więzi małżeńskich, rodzinnych i towarzyskich, rozwój duchowy
i intelektual­ny, oddawanie się pasjom i rozrywkom. Nie mają czasu dla siebie i
innych.
Ale czy naprawdę nie mają?
Czy nie jest tak, że go mar­nują, nie umiejąc właściwie wykorzystać?


Hasło
kampanii zwraca również uwagę na to, że czas,
jakim dysponuje­my może być cennym darem dla innych.
Apel, by podarować
komuś cząstkę swego czasu odnosi się nie tylko do dorosłych – rodziców i
wychowawców, ale także do ludzi młodych. Każdy może zainteresować się osobami
najbliż­szymi oraz tymi, którzy go potrzebują, i podarować im swój czas.

Obecnie diecezjalne
Caritas prowadzą w całej Polsce 162 świetlice socjoterapeutyczne, do których
rocznie uczęszcza około 5 tys. 300 dzieci. Do 369 świetlic parafialnych
uczęszcza blisko 15 tys. dzieci, a do 47 innego typu świetlic – prawie 2 tys.
dzieci i młodzieży szkolnej.

Aby pomóc
w utrzymaniu świetlic prowadzonych przez Caritas – wystarczy zapalić wigilijną
świecę
lub wysłać SMS o treści POMAGAM pod numer 72052 (za 2,46 zł) lub dokonać
wpłaty na konto Caritas Polska lub Caritas diecezjalnych z dopiskiem „Wigilijne Działo Pomocy Dzieciom„.

*
tekst piosenki „Rozpal serce” w wykonaniu zespołu Full Power
Spilit, który był partnerem Wigilijnego Działa Pomocy Dzieciom w 2005 roku.

Podobne