WIGILIJNE DZIEŁO POMOCY DZIECIOM 2008

13 GRUDNIA 2008
admin

W okresie Adwentu, który przygotowuje nas do świąt Narodzenia Pańskiego, we wszystkich Kościołach rozprowadzane są specjalne świece. Zapalamy je stawiając na wigilijnym stole i przy ich świetle dzielimy się opłatkiem. Płomień tych świec jest symbolem naszej chrześcijańskiej solidarności i łączności z najmłodszymi, którym na co dzień brak rodzinnego ciepła i radości.

W ubiegłym roku zostało rozprowadzonych w skali kraju 4,5 mln. świec.
Środki finansowe, uzyskane w ten sposób były spożytkowane na pomoc:

  • dla dzieci w ramach akcji letniego wypoczynku,
  • dla dzieci najuboższych i z rodzin wielodzietnych w ramach doraźnej pomocy w tym przybory szkolne i książki,
  • dla dzieci chorych i niepełnosprawnych na zakup lekarstw i sprzętu rehabilitacyjnego.

Poprzez akcje WDzPDz Caritas zamierza wspierać wszystkie programy i projekty pomocy, inicjowanej przez Kościół w kraju i za granicą. Caritas propaguje w ten sposób ideę chrześcijańskiego braterstwa, opartego na miłości bliźniego oraz angażuje wszystkich ludzi dobrej woli do tego, by pomagali sobie nawzajem w poczuciu troski i odpowiedzialności jedni za drugich.

Świece można otrzymać we wszystkich parafiach na terenie diecezji.
Wszystkim Darczyńcom – Bóg zapłać!

Podobne