Wielki Czwartek – Msza Krzyżma Świętego

14 KWIETNIA 2022
Krzysztof Zwoliński

W łowickiej katedrze o godz. 10:00 rozpoczęła się Msza Krzyżma. Na wspólną modlitwę przybyli księża z całej diecezji, siostry zakonne, ministranci i lektorzy. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił biskup łowicki Andrzej F. Dziuba.

W homilii bp Dziuba mówił o kapłaństwie jako służbie Bogu i ludziom: -Ta wielkoczwartkowa poranna liturgia wskazuje na wyjątkowy znak: na kapłaństwo. Wskazuje na ów Boży wybór ludzi posłanych w służbie Bogu i ludziom w kapłaństwie: tym starego testamentu i kapłaństwie Jezusa Chrystusa (…). Trzeba było tego kapłaństwa starego przymierza, aby mogło stanąć wraz z najwyższym kapłanem Jezusem Chrystusem kapłaństwo nowego przymierza. To kapłaństwo dla Boga i dla ludzi, jak powie św. Jan -mówił Biskup Łowicki.

-I stąd jakby określa te trzy wielkie znamiona naszego kapłaństwa: Duch Pański spoczywa na mnie, może powiedzieć każdy z prezbiterów. A jednocześnie Bóg namaścił, uczynił tym Chrystusem, Mesjaszem, namaszczonym, idącym w imieniu Chrystusa, posłanym w imieniu Chrystusa, aby nieść dobrą nowinę. Te trzy wielkie znamiona, istoty tożsamości naszego kapłaństwa. A jednocześnie pięknie za Izajaszem przywołał Jezus, iż ono jest darem dla wszystkich ludzi -mówił bp Dziuba.

Po komunii św. odbyło się poświęcenie olejów katechumenów oraz krzyżma.

Na zakończenie bp Dziuba podziękował wszystkim za wspólną modlitwę i udzielił błogosławieństwa.

 

Tekst i zdjęcia: Krzysztof Zwoliński

Podobne