Wersja elektroniczna parafialnej księgi rachunkowej

10 STYCZEń 2014
admin

Dla poprawnego wypełnienia księgi należy uzupełniać tylko żółte pola w poszczególnych arkuszach.

Podobne