Warsztaty metodyczne o młodzieży: 4 października 2018, godz.14:00.

27 WRZEśNIA 2018
ks. Kamil Goc

Zapraszam na warsztaty poświęcone młodzieży, które pozwolą jasno określić jaka jest aktualna sytuacja i jak być powinno. Zastanowimy się również nad tym dlaczego nie jest tak jak być powinno i co w związku z tym robić?

Zapisy na niżej podaną formę doskonalenia są przyjmowane w Sekretariacie WODN w Skierniewicach

– tel. 46/833-20-04 wew. 201; 46/833-40-74 wew. 201; 46/832-56-43 wew. 201.

 

Nr formy: 71


Rodzaj formy i tytuł: WARSZTATY METODYCZNE: „MŁODZI W WIELKIM POŚCIE, CZYLI O TYM, JAK OWOCNIE PRZYGOTOWAĆ I PROWADZIĆ SZKOLNE REKOLEKCJE”


Adresaci: Nauczyciele religii wszystkich typów szkół
Zakres tematyczny:
– Wizja i plan. Jak stworzyć dynamiczną ekipę kreatywną w posłudze oraz program rekolekcji?
– Ewangelizacja przez relacje. Jak zaangażować młodzież w prowadzenie i przeżywanie rekolekcji wielkopostnych?
– Rekolekcje przed i po, czyli jak stworzyć trwałą formację.
– Spotkanie z żywym Bogiem. Znaczenie uwielbienia.
Osoby prowadzące: dr Iwona Zielonka – dyrektor Wydziału ds. Nowej Ewangelizacji Kurii Diecezjalnej Płockiej, wykładowca UKSW w Warszawie
Liczba godzin: 5
Koszt:30 zł
Termin i miejsce rozpoczęcia: 4 października 2018 roku, godz. 14:00, Sala multimedialna w Budynku Dziekanii (Dom Biskupa) w Łowiczu, ul. Stary Rynek 24/30C

Podobne