Warsztaty kaznodziejskie w Łodzi

9 SIERPNIA 2015
admin
Przedstawiamy zaproszenie ojców dominikanów z Łodzi.
Warsztaty kaznodziejskie: Skuteczność, Pasja i Przyjemność Głoszenia Słowa
Drodzy Bracia Kapłani,
Głoszenie Słowa to jeden z centralnych elementów naszego powołania. Każdy z nas doświadcza na co dzień, jakie to ważne i wymagające zadanie. Z jednej strony chcemy sprostać naszemu powołaniu, z drugiej dać poprzez nasze homilie jak najwięcej wartości Wiernym, do których jesteśmy posłani i którym służymy jako Duszpasterze.
Doskonale wiemy, w jakim stopniu motywacja naszych Słuchaczy i ich nawrócenie zależą od naszej skuteczności i nastawienia jako Głosicieli.
Dominikanie – Bracia Kaznodzieje (Ordo Predicatorum) – zawsze traktowali sztukę głoszenia homilii, konferencji i kazań z największą uwagą, analizując źródła, poszukując nowych metod i dróg, gromadząc i analizując doświadczenia.
Dziś, odpowiadając na potrzeby bardzo wielu kapłanów, którzy poszukują możliwości rozwoju swoich umiejętności kaznodziejskich, chcą lepiej odpowiadać na zmieniające się potrzeby świata, pragną być pobożniejszymi, skuteczniejszymi i szczęśliwszymi Głosicielami Dobrej Nowiny, zapraszamy na Warsztaty Kaznodziejskie. 
Jest to cykl trzech dwudniowych warsztatów, które w praktyczny sposób pomogą Uczestnikom:
– ugruntować i rozwinąć umiejętności kaznodziejskie  zbudowane w czasie formacji kapłańskiej i dotychczasowego kaznodziejskiego doświadczenia,
– odkryć nowe talenty i możliwości rozwojowe, wzbogacając styl i zestaw narzędzi kaznodziejskich,
– popracować nad własnym charyzmatem i wewnętrzną siłą, byśmy „głosili z Mocą", w oparciu o silny fundament własnej kapłańskiej i kaznodziejskiej tożsamości,
– wzbogacić swój warsztat kaznodziejski o nowe metody i techniki dopasowane do potrzeb zmieniającego się świata, także dzięki wartościowej wymianie doświadczeń z innymi kapłanami, uczestnikami warsztatów,
– popracować nad przeszkodami i trudnościami w głoszeniu – stresem, rutyną, niepewnością, manieryzmami, nastawieniem Wiernych.
Chcemy Cię zaprosić do doświadczenia, które pomoże Ci na nowo „rozpalić charyzmat przepowiadania Słowa Bożego" (2 Tm 1,6).
Dlaczego Ty?
Zapraszamy Cię, jeśli pragniesz doskonalić się i rozwijać jako Kaznodzieja, dzięki różnym formom głoszenia:
– doświadczyć na nowo miłości i mocy Słowa,
– pozwolić Mu się uwieść (Jr 20,7),
– skutecznie i z  odwagą dzielić się odkrywaną Miłością ze słuchaczami. 
Dlaczego my?
Jesteśmy dominikanami, braćmi kaznodziejami, starającymi się realizować charyzmat przepowiadania Słowa. Dlatego właśnie powołaliśmy Dominikański Ośrodek Kaznodziejski w Łodzi. Głosząc rekolekcje we wspólnotach parafialnych mamy okazję spotykać duszpasterzy i poznawać to, czym żyją. Chcemy wykorzystać te wspólne doświadczenia i pragnienia, by razem odnajdywać pasję i skuteczność przepowiadania w nowych czasach.
 
Jak?
Nasza propozycja to intensywna  praca warsztatowa (36 godz. – 3 dwudniowe zjazdy) w kameralnym kilkunastoosobowym gronie: interaktywne wykłady, prezentacje, ćwiczenia, połączone z indywidualnym doświadczeniem mentoringu, coachingu, kierownictwa duchowego. Praktyczne owoce praktycznej wspólnej pracy.
Chcemy zająć się trzema kluczowymi obszarami kaznodziejstwa:
1. Źródła: Jak czytać Biblię, by na nowo stała się najgłębszą i wielobarwną inspiracją przepowiadania?
2. Ja – Kaznodzieja: Moje talenty, umiejętności i indywidualny charyzmat – jakie przekonania na własny temat i jakie nastawienie pomaga, a jakie utrudnia skuteczne głoszenie?
3. Narzędzia i techniki: Co sprzyja przejrzystości i komunikatywności naszych kazań?
Co możesz zyskać? 
– Ugruntowanie i rozwój umiejętności kaznodziejskich,
– Nowe narzędzia głoszenia,
– Rozwój umiejętności korzystania ze źródeł, przede wszystkim Kaznodziejskie czytanie Biblii,
– Pogłębienie treści Twoich kazań, świadome stawianie celu i skuteczny dobór narzędzi,
– Budowanie osobistego warsztatu kaznodziejskiego i wewnętrznej mocy.
Poznasz i rozwiniesz swoje mocne strony jako kaznodzieja, odnajdziesz obszary, w których jeszcze masz potencjał rozwojowy, a przede wszystkim wzmocnisz swoją wiarygodność i wewnętrzne uskrzydlenie jako kaznodzieja.
Kiedy?
W skład warsztatów wchodzą 3 dwudniowe zjazdy; do wyboru jest cykl jesienny lub wiosenny.
Pierwszy termin jesienny 2015
12-13 października
9-10 listopada
30 listopada – 1 grudnia
Drugi termin wiosenny 2016
4-5 kwietnia
9-10 maja
6-7 czerwca
Koszt warsztatów: 900 zł (obejmuje obiad). Jeśli pragniesz uczestniczyć w warsztatach, ale przeszkodą są finanse – skontaktuj się z nami. 
Nocleg w Łodzi we własnym zakresie, służymy bazą adresową miejsc, gdzie można skorzystać z niedrogiego noclegu. 
Jeśli jesteś zainteresowany uzyskaniem dodatkowych informacji na temat zajęć, programu, prowadzących – oczekujemy na kontakt:
http://lodz.dominikanie.pl/kontakt/dominikanski-osrodek-kaznodziejski/
o. Tomasz Nowak OP (dyrektor) – wuc@dominikanie.pl, tel. 662 180 915.
Duszpasterz muzyków, prowadzi zajęcia z homiletyki na naszych studium w Krakowie. Absolwent Studium retoryki na UJ. Był wychowawcą braci nowicjuszy, wieloletni rekolekcjonista, wcześniej duszpasterz młodzieży licealnej. Ostatnio wydał audiobook pt. „Poszukiwacze pereł". Przeor klasztoru w Łodzi.
o. Wojciech Jędrzejewski OP – wjedrzej@dominikanie.pl
Wieloletni rekolekcjonista, wcześniej katecheta, duszpasterz młodzieży szkół średnich. Absolwent Studium retoryki na UJ. Autor wielu książek i komentarzy do Biblii. Licencjonowany Coach. Ostatnio wydał płytę: „Pijmy wino Twoich słów".
o. Tomasz Zamorski OP – tzi@dominikanie.pl
Rekolekcjonista, wcześniej duszpasterz młodzieży szkół średnich. Dr Teologii (Sacramentum ordinis w narracjach kaznodziejskich J. Ratzingera/Benedykta XVI, pod kier. ks. prof. dr hab. Jerzego Szymika). Absolwent Studium retoryki na UJ. Wykłada homiletykę w Dominikańskim Studium Teologii i Filozofii w Krakowie.

Podobne