W styczniu nabór wniosków do konkursu na OCHRONĘ ZABYTKÓW w województwie łódzkim. (AKTUALIZACJA)

7 STYCZNIA 2014
admin

Przewielebny Księże Proboszczu !

Uprzejmie informuję, że 13 stycznia br. Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił konkurs na udzielenie dotacji na wykonanie w 2014 r. prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 150 000,00 zł


Nabór wniosków trwa do 11 lutego 2014 r.

zakres prac, na które będzie można uzyskać dofinansowanie wygląda następująco:

 • sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;
 • przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych;
 • wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;
 • opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;
 • wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami prawa budowlanego;
 • sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz;
 • zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;
 • stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku;
 • odnowienie
  lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich
  całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego
  zabytku kolorystyki;
 • odtworzenie zniszczonej przynależności
  zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej substancji
  tej przynależności;
 • odnowienie lub całkowite odtworzenie okien,
  w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby
  dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;
 • modernizację
  instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które
  posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i
  przynależności;
 • wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;
 • uzupełnianie
  narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków
  archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;
 • działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu;
 • zakup
  materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania
  prac i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru;
 • zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.


Miejsce składania wniosków:

bezpośrednio w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego w Łodzi, w
Wydziale Kultury i Edukacji przy Al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, XIII
piętro (pok. 1321).

Bliższe informacje i pomoc w przygotowaniu wniosku:

w Administracji Kościelnymi Obiektami Diecezji Łowickiej, ul. Stary
Rynek 20, 99-400 Łowicz, tel. 46 837 66 45, 696 80 30 50 oraz w Urzędzie
Marszałkowskim Województwa Łódzkiego w Łodzi, Al. Piłsudskiego 8,
90-051 Łódź, XIII piętro (pok. 1321), tel. 42 291 98 27.


Podobne