W sierpniu ruszy nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach konkursu VI programu priorytetowego p.n.: System zielonych inwestycji GIS*

25 CZERWCA 2013
admin

L.dz. 93/2013

Łowicz, dn. 21.06.2013 r.

Przewielebny Księże Proboszczu !

Uprzejmie informuję, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w sierpniu 2013 roku planuje ogłosić nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach konkursu VI programu priorytetowego p.n.: System zielonych inwestycji GIS* Część 1. Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej, którego celem jest termomodernizacja budynków użyteczności publicznej.

W ramach konkursu istnieje możliwość pozyskania dofinansowania na:

 1. realizacje przedsięwzięć w budynkach użyteczności publicznej, przez które należy rozumieć budynki przeznaczone do pełnienia następujących funkcji: kultury, kultu religijnego, oświaty, nauki, służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, a także budynkach zamieszkania zbiorowego przeznaczonych do okresowego pobytu ludzi poza stałym miejscem zamieszkania (w szczególności: internaty, domy studenckie), a także budynkach do stałego pobytu ludzi (w szczególności: domy rencistów lub emerytów, domy dziecka, domy opieki, domy zakonne, klasztory);
 2. wymianę oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne (jako dodatkowe
  zadania realizowane równolegle z termomodernizacją obiektów);
 3. termomodernizację budynków użyteczności publicznej, w tym zmiany wyposażenia obiektów w urządzenia o najwyższych, uzasadnionych ekonomicznie standardach efektywności energetycznej związanych bezpośrednio z prowadzoną termomodernizacją obiektów w szczególności:
 • ocieplenie obiektu,
 • wymiana okien,
 • wymiana drzwi zewnętrznych,
 • przebudowa systemów grzewczych (wraz z wymianą źródła ciepła),
 • wymiana systemów wentylacji i klimatyzacji,
 • przygotowanie dokumentacji technicznej dla przedsięwzięcia,
 • zastosowanie systemów zarządzania energią w budynkach,
 • wykorzystanie technologii odnawialnych źródeł energii;

W konkursie mogą wziąć udział m.in.: kościoły oraz kościelne osoby prawne;

Dofinansowanie udzielane będzie w formie dotacji do 30% kosztów kwalifikowanych oraz pożyczki do 60% kosztów kwalifikowanych.

Planowany termin naboru wniosków 1 sierpnia 2013 roku. Nabór potrwa do 30 sierpnia 2013 roku.

Informacje dodatkowe można uzyskać:

 • w Administracji Kościelnymi Obiektami Diecezji Łowickiej w godzinach od 9.00 do 16.00, pod numerem telefonu 46 837 66 45,
 • w NFOŚiGW w godzinach od 10.00 do 12.00, pod numerem telefonu 22 45 95840;
 • na stronie internetowej NFOŚiGW – http://www.nfosigw.gov.pl/ w zakładce OZE i efektywność energetyczna.

Krzysztof Błaszczyk

Podobne