Vitis nr 16 Czerwiec 2013

24 GRUDNIA 2013
admin

Gdy wypowiadamy słowo „Matka”
nasze serce zaczyna bić coraz mocniej.
Przychodzi nam wtedy na myśl nasz dom rodzinny
oraz słodki i delikatny matczyny głos. Naszą Matką
jest także i Maryja, która przyjęła w pokorze Boży
plan zbawienia. Słowa Jezusa „Oto Matka twoja”,
wypowiedziane na krzyżu do św. Jana zapoczątkowały
macierzyństwo Maryi wobec wszystkich ludzi. Od
tego czasu Niepokalana stała się Matką każdego
z nas, każdego grzesznika oraz każdego powołanego.
Najnowszy, szesnasty już numer VITIS
poświęcony jest Patronce naszego Seminarium –
Najświętszej Maryi Pannie Niepokalanie Poczętej.
Dzięki opublikowanym artykułom przyjrzymy
się nieco bliżej osobie naszej Niebieskiej Matki,
która jest dla nas najdoskonalszym wzorem
do naśladowania. W najświeższym numerze
VITIS oprócz tekstów traktujących o Matce
Zbawiciela znajdziemy także artykuły na temat
Ruchu Światło-Życie, nowo wyświęconych
kapłanów diecezji łowickiej oraz dusz czyścowych.

Podobne