VIII Dzień Papieski w Łowiczu – 12 października 2008

3 PAźDZIERNIKA 2008
admin

Obchody te przebiegają w czterech wymiarach: intelektualnym, duchowym, artystycznym i charytatywnym. Porządek imprez przedstawia się następująco:

Sobota 11 X 2008 r.

 • 9.30 – Konkurs recytatorski ?Jan Paweł II – Wychowawca młodych” –
  Centrum Formacji Młodzieży, Łowicz, ul. Brzozowa 15 (parafia na
  Korabce).
 • 18.30 – Koncert dedykowany Janowi Pawłowi II w wykonaniu
  Łowickiej Orkiestry Kameralnej – kościół M.B. Nieustającej Pomocy na
  Korabce.

Niedziela 12 X 2008 r.

 • 14.30 – Sadzenie Dębu Papieskiego – Skwer Solidarności
 • 15.00 – Bieg Papieski ulicami Łowicza. Początek przy Zespole
  Szkół z Oddziałami Integracyjnymi ul. Młodzieżowa 15, pod pomnik
  Papieża na Starym Rynku.
 • 17.30 – Otwarcie wystawy prac dzieci ze szkół w Bazylice Katedralnej.
 • 18.00 – Msza Święta w intencji Ojca Świętego – Bazylika Katedralna.
 • 19.00 – Koncert dedykowany Janowi Pawłowi II w Bazylice Katedralnej w wykonaniu Sylwii Strugińskiej.
 • 20.00 – Apel ?Młodzi w hołdzie Ojcu Świętemu” – Bazylika Katedralna.
 • 21.30 – Modlitwa, złożenie kwiatów przy pomniku Ojca Świętego na Starym Rynku w Łowiczu

INTERPRETACJA HASŁA – Jan Paweł II – wychowawca młodzieży

Wśród
wielu wybitnych dokonań Sługi Bożego Ojca Świętego Jana Pawła II jest
również obszar wychowania młodych, który był dla Papieża dziedziną
wyjątkowej odpowiedzialności przed Bogiem.

Jan
Paweł II nieustannie kształtował młode pokolenie. Traktował go jako
nadzieję Kościoła i przyszłość świata. Apelował do młodych, aby nie
lękali się młodości, głębokich pragnień szczęścia, prawdy i piękna, aby
własne powołanie życiowe budowali na poszanowaniu prawdy, godności i
praw osoby ludzkiej, aby wreszcie poszukiwali Chrystusa i kochali Go
jako Tego, który nigdy nie zawodzi.

Stawiał
przy tym konkretne wymagania. Przestrzegał, aby młodzi nie uciekali od
odpowiedzialności w ułudę alkoholu, narkotyków, indywidualizmu i
wirtualnego świata, w przelotne związki nie prowadzące do małżeństwa i
założenia rodziny, aby nie stawali po stronie obojętności, cynizmu czy
gwałtu, aby przede wszystkim nigdy nie stali się Bogiem dla samych
siebie. Usilnie prosił, aby wymagali od siebie, nawet gdyby inni od
nich nie wymagali. Poszukiwał młodych wytrwale, szczególnie intensywnie
podczas Światowych Dni Młodzieży. Młodzi przychodzili do niego, a on
oddawał ich Chrystusowi żyjącemu w Kościele.

Przypominał,
że na pokoleniu dorosłych ciąży niezbywalny obowiązek stałego
towarzyszenia młodym na drodze zdobywania wartości, poprzez mądrość
słowa i niesprzeczne z nim świadectwo życia. W przeciwnym razie
dysonans słów i życia prowadzi nieuchronnie do odrzucenia przez młodych
nieautentycznej postawy.

Dzięki
owej wewnętrznej spójności słowa i postawy, z taką intensywnością
obserwowanej przez młodych w życiu Ojca Świętego, który wobec Boga
stale przyjmował postawę wychowanka, stał się on niekwestionowanym
wzorem wychowawcy. Młodzież widziała w nim czytelny znak Bożego
Ojcostwa. Był także świadkiem, że młodość nie jest kwestią wieku, lecz
przylgnięciem do świata Boga, który każdego, wszystko i stale odnawia
czyniąc młodym.

więcej informacji na temat Dnia Papieskiego znajdziesz TUTAJ


Podobne