VII Ogólnopolska Konferencja Katechetów Specjalnych w Warszawie

17 WRZESIEń 2020
kg

Wydział Nauki Katolickiej Kurii Diecezjalnej Łowickiej w Łowiczu, w imieniu organizatorów, informuje nauczycieli religii o zaplanowanej na 23 – 25.10. br. VII Konferencji Katechetów uczących w szkołach specjalnych, która odbędzie się w Warszawie.

Szczegółowe informacje w załącznikach.

Podobne