VI Ogólnopolski Konkurs Prawa Kanonicznego dla Uczniów Szkół Ponadpodstawowych

20 SIERPNIA 2021
ks. Roman Sękalski

Wielebny Księże,

Szanowna Pani,

Szanowny Panie,

 

Studencko-Doktoranckie Koło Naukowe Prawa Kanonicznego Regula Iuris działające na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie już po szósty organizuje Ogólnopolski Konkurs Prawa Kanonicznego dla Uczniów Szkół Ponadpodstawowych.

Ubiegłoroczna edycja cieszyła się szerokim zainteresowaniem uczestników z całej Polski. W pierwszym etapie konkursu wzięło udział ponad 1000 uczniów, spośród których 150 zostało zaproszonych na etap finałowy. Ze względu na pandemię oba etapy odbyły się w formie zdalnej.

W latach ubiegłych znaczna grupa młodych ludzi mogła w ramach zdrowej rywalizacji nie tylko poznać pewne zagadnienia z zakresu prawa kanonicznego, ale również rozwijać swoje pasje i odkrywać ten mało popularny kierunek wiedzy. Co więcej, był to czas nawiązywania nowych relacji oraz znajomości, ponieważ na naszą Alma Mater licznie zjeżdżała młodzież z całej Polski, od Bałtyku po Tatr szczyty. Mamy nadzieję, że w tym roku będzie dane nam gościć Państwa na etapie finałowym zaplanowanym na 31 maja 2022 roku na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na Kampusie przy ulicy Dewajtis 5, w Auli im. Jana Pawła II.

Warto dodać, że Laureaci naszego Konkursu otrzymują indeks na studia na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, a także wartościowe nagrody rzeczowe (tj. tablety, czytniki ebooków, sprzęt elektroniczny), a uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne.

W związku z powyższym, zachęcamy do wzięcia udziału w naszym Konkursie. Może być to ciekawe doświadczenie, zarówno dla uczniów, jak i Państwa, jako katechetów. Temat tegorocznego konkursu, jakim jest Nauczycielskie zadanie Kościoła pozwala na zgłębienie treści tj.: Wychowanie chrześcijańskie; głoszenie Słowa Bożego; nauczanie katechetyczne, szkolne i akademickie; misyjna działalność Kościoła; środki społecznego przekazu; wyznanie wiary. Tematy te są niezwykle ważne dla młodego człowieka, który poprzez wychowanie chrześcijańskie buduje swoją relację z Chrystusem i swoim życiem głosi Ewangelię społeczeństwu, w którym żyje.

Liczymy na Państwa udział, a w imieniu Wydziału oraz Studentów i Doktorantów zrzeszonych w Kole Naukowym Regula Iuris zapraszamy wszystkich Uczniów Szkół Ponadpodstawowych do aktywnego udziału w Konkursie!

Zgłoszenia szkoły należy dokonać do 14.11.2021 r. do godz. 23:59, poprzez:

  1. wypełnienie formularza dostępnego pod adresem – https://forms.office.com/r/FYQ1QGhPrj;
  2. przesłanie formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1 do Regulaminu) na adres e-mail: regulaiuris@uksw.edu.pl;
  3. przesłanie formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1 do Regulaminu) listem poleconym na adres Dziekanatu Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW (ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa p. 54), adresując: Studencko-Doktoranckie Koło Naukowe Prawa Kanonicznego Regula Iuris z dopiskiem ZGŁOSZENIE.

W załączniku przesyłamy Regulamin Konkursu oraz materiały dydaktyczne na etap szkolny.

Regulamin Konkursu:
https://drive.google.com/file/d/1a2x3OFyO4x4DjutPXkYoRhaQCZ3PR6tC/view?usp=sharing

Materiały dydaktyczne na etap szkolny:
https://drive.google.com/file/d/1AHTYhLh83LEA_pQDsYH8k6bxaP6YUzlU/view?usp=sharing

Dodatkowe informacje dostępne pod adresem: facebook.com/events/2907677876120761

W razie jakichkolwiek pytań, jesteśmy do Państwa dyspozycji pod adresem e-mail: regulaiuris@uksw.edu.pl

 

Łączymy wyrazy szacunku

Organizatorzy – Studencko-Doktoranckie Koło Naukowe Regula Iuris

Podobne