VI Ogólnopolska Pielgrzymka Muzyków Kościelnych Na Jasną Górę

23 STYCZNIA 2015
admin

CZCIGODNI WSPÓŁBRACIA W KAPŁAŃSTWIE!
KOCHANI BRACIA I SIOSTRY MUZYCY KOŚCIELNI!
PRZYJMIJCIE POZDROWIENIA OD TRONU JASNOGÓRSKIEJ PANI!

Wraz z Duszpasterzami Muzyków Kościelnych, Federacją Caecilianum,
Polska Federacją Pueri Cantores, Stowarzyszeniem Polskich Muzyków
Kościelnych, zapraszamy Was, Dyrygenci, Organiści, Chóry, Schole
liturgiczne, Kantorzy, Zespoły Wokalno – Instrumentalne, na VI
OGÓLNOPOLSKĄ PIELGRZYMKĘ MUZYKÓW KOŚCIELNYCH NA JASNĄ GÓRĘ W
DNIU 28 MARCA 2015 R., której hasłem będzie: „Nawracajcie się i
wierzcie w Ewangelię”(Mk 1, 12-15)

Jak każdegoroku przybywamy na Jasną Górę Zwycięstwa jako
wspólnota muzyków kościelnych, która pragnie doświadczyć
wszechogarniającej miłości Boga, która objawiła się nam w Jezusie
Chrystusie naszym Panu i Odkupicielu. W tym roku, Kościół św. w
Polsce wzywa nas do wiary, do nawrócenia, do przyjęcia Ewangelii. Św.
Paweł pisze: _Bo ja nie wstydzę się Ewangelii, jest bowiem ona mocą
Bożą ku zbawieniu dla każdego wierzącego, najpierw dla Żyda, potem
dla Greka. W niej bowiem objawia się sprawiedliwość Boża, która od
wiary wychodzi i ku wierze prowadzi, jak jest napisane: a sprawiedliwy z
wiary żyć będzie_(Rz 1,16-17).

Pragniemy jako wspólnota braci i sióstr muzyków kościelnych
doświadczać Miłosierdzia Bożego, gdzie Chrystus Pan da nam odczuć
słodycz swojego przebaczenia. Tej wszechogarniającej miłości Boga
możemy zawsze doświadczyć w Liturgii Pokutnej, w której Bóg
odpowiada na nasze grzechy swoim przebaczeniem, w której zostanie nam
zakomunikowana prawda o bezgranicznej miłości Boga do grzesznika,
który przebacza mu grzechy i uzdalnia do zwrócenia się do Boga jako
naszego Ojca. Tylko Bóg, Stwórca Nieba i Ziemi jest ostatecznym naszym
celem i Jemu chcemy służyć, Jemu poświęcić nasze życie, naszą
posługę w Kościele, naszych bliskich i wspólnoty którym
posługujemy.

Gdy przybywamy do Jasnogórskiego Sanktuarium, wpatrując się w oblicze
naszej Matki i Królowej, pragniemy od Niej uczyć się wiary, służby
drugiemu człowiekowi. Przybywamy, jak każdego roku, na wielkie
świętowanie muzyków kościelnych, aby najlepszej Matce i
przewodniczce na drogach dojrzałej wiary powierzyć swoje życie,
posługiwanie w Kościele, w którym dostępujemy zbawienia.

Przybywamy, aby polecać Bożemu miłosierdziu naszych drogich
zmarłych muzyków kościelnych, którzy uprzedzili nas do niebieskiej
ojczyzny. W tym roku polecamy śp. Alicję Gołaszewską, jasnogórską
organistkę, kompozytorkę i dyrygenta, śp. Józefa Siedlika
jasnogórskiego organisty, dyrygenta i kompozytora. Wszystkim zmarłym
muzykom kościelnym będziemy dedykować nasze modlitewne „Stabat
Mater” Pergolesiego podczas koncertu. Chóry anielskie niechaj ich
podejmą i z Chrystusem Zmartwychwstałym niech mają radość wieczną.

To Pan Bóg jest inicjatorem naszego świętego zwołania, to On
zaprasza nas, abyśmy słuchając Słowa Bożego, które rodzi wiarę w
naszych sercach – przypatrzyli się naszemu powołaniu, abyśmy trwając
w łasce uświęcającej uczestniczyli w Eucharystii, przyjmując Pana
rozradowani!

z modlitwą
O. dr Nikodem Kilnar OSPPE
Krajowy Duszpasterz Muzyków Kościelnych przy KEP

Podobne