V rocznica śmierci Sługi Bożego Jana Pawła II.

26 MARCA 2010
admin
Łowicz, 19 marca 2010 r.

L.dz. 663/2010                                    
    
Czcigodni Księża,
    Drodzy Bracia i Siostry,

Zbliża się 2 kwietnia. Mija piąty rok od śmierci Sługi Bożego Jana Pawła II. Wszyscy wspominamy te niezwykłe „rekolekcje”, jakie wygłosił swoim przejściem do „Domu Ojca” nasz wielki Papież. Ze współczuciem towarzyszyliśmy Mu w chorobie i podziwialiśmy męstwo z jakim znosił cierpienie. Wyczuwaliśmy, że to, co się dzieje,  ma jakiś głębszy sens. Choć w sercach naszych był ból to nie było rozpaczy. Gdzieś głęboko w duszy brzmiały słowa Jezusa z „Ostatniej Wieczerzy”: „Niech się nie trwoży serce wasze, wierzycie w Boga i we Mnie wierzcie” (J 14,1).  Papież umierał w łączności z Bogiem. Codziennie uczestniczył we Mszy Świętej, prosił o czytanie Pisma Świętego, odmawiał różaniec. To wszystko sprawiło, że wydarzenia sprzed czterech lat, pomimo całej ich dramaturgii, zapamiętaliśmy jako dni pełne nadziei i pokoju.

Moi Drodzy,

W tym roku 2 kwietnia wypada w Wielki Piątek, z tego powodu Biskupi Polscy postanowili, aby tegoroczną rocznicę przenieść na dzień 10 kwietnia br. jest to sobota przed Niedzielą Miłosierdzia. Zachęcam Was gorąco, aby w tym dniu nie zabrakło modlitwy w waszych kościołach i domach w intencji wyniesienia na ołtarze Sługi Bożego Jana Pawła II. Niech ten dzień będzie dniem wdzięczności Bogu za dar Papieża Polaka. My szczególnie dziękujemy mu za dar ustanowienia Diecezji Łowickiej w 1992 r. i wspólną modlitwę w Łowiczu w 1999 r. Niech będzie jednocześnie okazją do zadumy nad wielkim dziedzictwem, jakie pozostawił nam Jan Paweł II. Wieczorem o 21:37, w godzinę śmierci Papieża, spotkajmy się w naszych kościołach i przy pomnikach Ojca Świętego. Zapalmy w oknach naszych mieszkań świece, które będą dla innych znakiem naszej pamięci i modlitwy. Ufajmy, że Jan Paweł II będzie nam błogosławił z okna w „Domu Ojca” w niebie.

   
Na dzień Waszej wspólnej modlitwy z serca wszystkim błogosławię: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.      

+ Andrzej F. Dziuba
Biskup Łowicki

MODLITWA O BEATYFIKACJĘ SŁUGI BOŻEGO JANA PAWŁA II

    Boże w Trójcy Przenajświętszej, dziękujemy Ci za to, że dałeś Kościołowi Papieża Jana Pawła II, w którym zajaśniała Twoja ojcowska dobroć, chwała krzyża Chrystusa i piękno Ducha miłości.
    On zawierzając całkowicie Twojemu miłosierdziu i matczynemu wstawiennictwu Maryi, ukazał nam żywy obraz Jezusa Dobrego Pasterza, wskazując świętość, która jest miarą życia chrześcijańskiego, jako drogę dla osiągnięcia wiecznego zjednoczenia z Tobą.
    Udziel nam za Jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski o prosimy z nadzieją, że Twój sługa Papież Jan Paweł II zostanie rychło włączony w poczet Twoich świętych. Amen.

Podobne