V edycja ogólnopolskiego konkursu „Papież o Młodych, Młodzi o Papieżu !”

8 LUTEGO 2009
admin
Konkurs ?Papież o Młodych, Młodzi o Papieżu”, jest jednym
z największych i najbardziej popularnych wśród młodzieży konkursów
papieskich. Każda kolejna edycja przyciąga coraz większą rzeszę
nastolatków, którzy poprzez udział w konkursie pragną kultywować
dziedzictwo Jana Pawła II. Dlatego też projekt zainicjowany w Krakowie
z powodzeniem został przeprowadzony następnie we Wrocławiu, Lublinie,
Gdańsku i Poznaniu, tak, aby tegoroczną edycją objąć młodzież całego
kraju. Konkurs, adresowany do wszystkich uczniów szkół
ponadgimnazjalnych, ma na celu rozpowszechnianie nauczania, bogactwa
myśli i czynu krakowskiego biskupa Karola Wojtyły, a później papieża
Jana Pawła II. Jest również swoistą lekcją historii i patriotyzmu,
inicjatywą kształtującą twórcze myślenie uczniów, a także możliwością
skonfrontowania własnych przekonań z przesłaniem Jana Pawła II. Projekt
Instytutu Tertio Millennio jest również zaproszeniem do rozpoczęcia
głębszych studiów nad myślą Papieża – Polaka.

Konkurs, mimo iż ma zasięg ogólnopolski, będzie miał charakter
regionalny. Jego finał odbędzie się w 10 miastach – w Gdańsku,
Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Toruniu,
Warszawie i Wrocławiu. W każdym z miast zostanie wyłoniony zwycięzca
oraz zostanie rozdany komplet nagród.
V edycja konkursu, która rozpocznie się w lutym 2009 roku, będzie się składać z czterech części:

 • Etap wstępny obejmuje krótki test on-line złożony z dwudziestu losowo
  wybranych pytań (z puli ok. 150) dotyczących zagadnień związanych
  z życiem i działalnością Jana Pawła II w latach 1920-2004. Po
  zarejestrowaniu na stronie internetowej Konkursu uczeń ma możliwość
  rozwiązania quizu między 1 a 28 lutego 2009.
 • I etap to również test w wersji on-line, którego tematyka obejmuje
  biografię Karola Wojtyły do 1978 r., historię Światowych Dni Młodzieży
  oraz lekturę kilku homilii wygłoszonych w trakcie ich trwania przez
  Jana Pawła II. Odbędzie się w tym samym czasie dla wszystkich
  uczestników, 18 marca 2009 r. Dostęp do proponowanej lektury
  organizator zapewni na stronie internetowej Konkursu.
 • II etap obejmuje napisanie własnego eseju w oparciu o nauczanie Jana
  Pawła II na jeden spośród kilku tematów podanych przez organizatora. Do
  tego etapu zakwalifikują się osoby, które uzyskały najwyższą ilość
  punktów w poprzednim etapie. Przykładowe eseje zwycięzców poprzednich
  edycji będzie można znaleźć na stronie internetowej.
 • III etap (finał) to obrona ustna najlepszych prac przed kilkuosobową
  komisją złożoną ze znawców nauczania Jana Pawła II. Zakres pytań
  dotyczy tematów podejmowanych przez ucznia w eseju. Etap ten odbędzie
  się jednocześnie w 10 miastach Polski 16 maja 2009 r.

Na laureatów Konkursu czeka wiele wspaniałych nagród rzeczowych
i książkowych. Zwycięzcy, podobnie jak w latach ubiegłych, otrzymają
nagrodę w postaci kilkudniowej wycieczki do Rzymu. Ponadto nagrodzeni
zostaną:
– uczestnicy Konkursu reprezentujący instytucje partnerujące konkursowi, którzy zdobędą wysoką ilość punktów;
– opiekunowie (nauczyciele), których podopieczni uzyskają największą łączną ilość punktów w teście;
– szkoły, które będą najliczniej reprezentowane w pierwszym etapie.

Zgłoszenia przyjmowane będą drogą elektroniczną poprzez
rejestrację na stronie internetowej www.konkurspapieski.pl (od stycznia
2009 r.), gdzie będzie można również znaleźć wszystkie informacje,
aktualności oraz materiały pomocne do rozwiązania testów.

Podobne