Uwaga można uzyskać dotację na zakup i montaż instalacji solarowych !!!

23 LIPCA 2010
admin

Informujemy, iż program dopłat do kredytów bankowych na zakup i montaż kolektorów słonecznych dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych nie podłączonych do sieci ciepłowniczej uruchomiony został przez NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ (NFOŚiGW).
Program prowadzony jest za pośrednictwem banków, a NFOŚiGW proponuje beneficjentom 45% dopłaty do zakupu i montażu kolektorów słonecznych do ogrzewania wody użytkowej.
Szczegółowe informacje oraz wykaz banków kredytujących znaleźć można na stronie internetowej NFOŚiGW pod adresem:
http://www.nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,186,kup-kolektor-z-45-doplata.html

Podobne