Uwaga! Katecheci! Zmiana terminu szkolenia „Biblio, Ojczyzno moja… – przykłady rozwiązań metodycznych na lekcjach religii z wykorzystaniem Pisma Świętego”

23 PAźDZIERNIKA 2019
ks. Kamil Goc

UWAGA!!! Zmiana terminu szkolenia „Biblio, Ojczyzno moja… – przykłady rozwiązań metodycznych na lekcjach religii z wykorzystaniem Pisma Świętego”

Planowane na środę 13 listopada 2019 roku zajęcia odbędą się w poniedziałek 4 listopada 2019 roku o godz. 14:00 w Sali multimedialnej w Budynku Dziekanii (Dom Biskupa) w Łowiczu.

Za zmianę terminu i wynikające z tego niedogodności przepraszam. Zachęcam do korzystania z oferty edukacji religijnej WODN w Skierniewicach.

ks. Kamil Goc – nauczyciel konsultant
w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach


 

Nr formy:  53
Rodzaj formy
i tytuł:
Warsztaty metodyczne: „Biblio, Ojczyzno moja… – przykłady rozwiązań metodycznych na lekcjach religii z wykorzystaniem Pisma Świętego”
Adresaci: Nauczyciele religii wszystkich typów szkół
Zakres tematyczny: – Zasadność pracy z Pismem Świętym metodami aktywizującymi

– Zastosowanie wybranych metod w pracy z Biblią (analiza tekstu, dialog z tekstem, opowiadanie, Trybunał sądowy, wywiad, pisanie listu, drama, kolaż)

– Wprowadzenie w doświadczenie miłości Boga – medytacja chrześcijańska.

Osoby prowadzące: Marzenna Kubiak – nauczyciel religii, teolog, koordynator Strefy Katechety
Liczba godzin: 5
Koszt: 30 zł
Nowy termin i miejsce rozpoczęcia:  4 listopada 2019 godz. 14:00, Sala multimedialna w Budynku Dziekanii (Dom Biskupa) w Łowiczu, ul. Stary Rynek 24/30C
Uwaga: Na zajęcia należy zabrać ze sobą Pismo Święte

Podobne