Urząd Marszałkowski w Łodzi rozpoczął nabór na dotacje do konserwacji zabytków pod hasłem „Łódzkie ratuje zabytki 2022”

21 STYCZNIA 2022
Krzysztof Zwoliński

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił konkurs na przywracanie świetności najcenniejszym zabytkom. W 2022 roku przeznaczono w budżecie województwa łódzkiego rekordową kwotę, bo aż 7 700 000 zł. Z funduszy może skorzystać każdy, kto posiada zabytek wpisany do rejestru zabytków województwa łódzkiego.

Dotacja z budżetu województwa łódzkiego na wykonanie prac przy zabytku może być udzielona w wysokości do 50% całkowitej wartości planowanego zadania, w szczególnie uzasadnionych przypadkach – nawet do 100%, przy czym maksymalnie można się ubiegać o 100 tys. złotych.

Nabór wniosków potrwa do 8 lutego.

Dofinansowaniu podlegają m.in.:

  • prace projektowe i badawcze przed rozpoczęciem prac,
  • faktyczne czynności konserwatorskie, restauratorskie, budowlane przy zabytku (modernizacyjne, zabezpieczające, instalacyjne etc.),
  • nakłady materiałowe i związane z nimi nakłady montażowe.

Szczegóły konkursu i regulamin oraz wykaz potrzebnych załączników na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi:

https://www.lodzkie.pl/kultura/ochrona-zabytkow/dotacje

Podobne