Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

30 MAJA 2024
Krzysztof Zwoliński

Jak co roku obchody Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Łowiczu rozpoczęły się Eucharystią w bazylice katedralnej o godz. 10:30.

Uroczystej Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił bp Wojciech Osial. Wraz z nim przy ołtarzu stali licznie zgromadzeni kapłani, wśród których byli m.in. biskup senior Andrzej F. Dziuba, proboszcz parafii katedralnej ks. kan. Dariusz Kuźmiński, Rektor łowickiego WSD ks. dr Piotr Kaczmarek, proboszcz parafii pw. Świętego Ducha ks. Władysław Moczarski. W katedrze modlili się także alumni seminarium łowickiego, siostry zakonne, grupy modlitewne, przedstawiciele władz miasta i powiatu.

Celebrans rozpoczął homilię od przywołania najkrótszego kazania na Bożym Ciele: -Jeden ze świętych kiedyś wygłosił najkrótsze kazanie na Bożym Ciele. Niektórzy mówią, że też najpiękniejsze. To był św. Jan Maria Vianney. Kiedy było Boże Ciało, trzy razy palcem wskazał na tabernakulum i powiedział trzy słowa „On tam jest” i zakończył kazanie; i była cisza. Tak sobie myślę, że i nam potrzeba więcej ciszy, żeby sobie uświadomić co świętujemy -mówił bp Wojciech.

-Spożywanie ciała Pana Jezusa nie polega tylko na przyjęciu komunii św. Przyjąć ciało Pana Jezusa to wejść z Nim w tajemnicę paschy, umrzeć i narodzić się na nowo, wyjść innym człowiekiem, napić się tej wody, która daje prawdziwe życie -mówił w homilii bp Osial.

Po komunii św. uformowano procesję eucharystyczną do czterech ołtarzy, przy których odczytano fragmenty Ewangelii. W procesji wzięły udział poczty sztandarowe, chorągwie z okolicznych parafii w strojach łowickich oraz tysiące wiernych.

Przy czwartym ołtarzy bp Osial skierował do zgromadzonych swoje słowo: -Na pierwszym miejscu ta procesja to jest znak naszej wiary w Pana Boga. To nie tylko piękne stroje, popołudniowa zabawa, nie tylko dziedzictwo kultury uznane przez UNESCO, ale to nade wszystko jest nasza wiara.

W dalszej części kazania bp Wojciech nawiązał do fragmentów Ewangelii czytanych przy czterech ołtarzach. Przypomniał również postać św. Jana Pawła II i jego stosunek do Eucharystii. Na zakończenie podziękował wszystkim uczestnikom i organizatorom dzisiejszej uroczystości.

Po podziękowaniach bp Osial udzielił wiernym błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem na cztery strony świata.

 

Tekst: Krzysztof Zwoliński

Zdjęcia: Krzysztof Zwoliński, ks. Łukasz Antczak

Podobne