Uroczysta Eucharystia

5 WRZEśNIA 2016
admin

Kardynał przyznał także, że nie raz w Warszawie słyszy o ziemi łowickiej, która kiedyś należała do diecezji warszawskiej, jako o ziemi znanej w przeszłości z mocnych wielodzietnych, religijnych rodzin i ziemi licznych, dobrych powołań kapłańskich i zakonnych.  – Widzę to w średnim i starszym pokolenia kapłanów do dziś. Chciałbym Wam życzyć by przez tę peregrynację i w tej peregrynacji, do tych podstawowych dwóch wartości, które wspominam ciągle powracać i odbudowywać tę troskę o rodziny i o powołania kapłańskie, bo zawsze jest to troska o młodość Kościoła. I do tej młodości Kościoła jak nam to przypomniał niedawno papież Franciszek trzeba dołączyć troskę o młodzież. Mamy powody do radości i satysfakcji, ponieważ wokół papieża przez te dni krakowskie, a przedtem w diecezjach, zgromadziło się bardzo dużo młodzieży świata w tym także młodzieży polskiej. Nie wolno jednak nam się uśpić i uspokoić. Ciągle jak mówił papież musimy ją podrywać i podnosić z tej kanapy wygodnej współczesności. Ciągle musimy iść do niej w wychowaniu w katechezie i mówić tak, by zechciała wrócić, przyjść do Chrystusa i z Nim i na Nim budować swoje życie.

– Życzę Wam, aby to nawiedzenie było czasem błogosławionym. Czasem ewangelizacji, czasem budzenia apostołów- uczniów po to by stali się ewangelizatorami wszystkich. I aby ta peregrynacja i nawiedzenie nieustannie przypominało wszystkim to, czego chce od nas Jezus Chrystus, jak to uczyniła w Kanie Galilejskiej Matka Najświętsza. Niech tak będzie również w tej waszej Kanie Galilejskiej i w nawiedzeniu – mówił kard. Nycz.

 Tekst i zdjęcia dzięki uprzejmości redakcji łowickiej „Gościa Niedzielnego”.

Więcej o wydarzeniu na stronie internetowej „Gościa Niedzielnego„.

Podobne