Unijne dofinansowania na termomodernizację budynków sakralnych

31 PAźDZIERNIKA 2016
admin

Ekonom Diecezji Łowickiej informuje:

Tylko do końca tego roku można składać wnioski do Narodowego Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na projekty związane z poprawą efektywności energetycznej w budynkach. Program w szczególności wspiera prace termomodernizacyjne w obiektach zabytkowych, które są najbardziej wymagające i trudne, wśród których dużą grupę stanowią budynki sakralne i obiekty im towarzyszące.

W większości przypadków w grę wchodzi jedynie ocieplenie od środka za pomocą specjalnych technologii, jak na przykład systemu mineralnych płyt izolacyjnych Multipor.

Trwa nabór do programu „Poprawa jakości powietrza”, który jest szczególnie interesujący dla właścicieli budynków wymagających prac termomodernizacyjnych. Poprawie efektywności energetycznej obiektów poświęcona jest druga część programu – „Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Głównym celem działania jest ograniczenie emisji CO2 do atmosfery, co w efekcie ma poprawić jakość powietrza.

Program Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest jednym z największych działań w naszym kraju w segmencie termomodernizacji w najbliższych latach. Na same dotacje fundusz przeznaczył kwotę 300 milionów złotych, do tego dochodzi 200 milionów na pożyczki.
Projekt stworzono z myślą o wsparciu właścicieli obiektów publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem budynków historycznych i zabytkowych. Program dotyczy termomodernizacji:
obiektów zabytkowych, muzeów, obiektów sakralnych wraz z obiektami towarzyszącymi, szpitali, zakładów opiekuńczo-leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjów, domów studenckich, innych przeznaczonych na potrzeby kultury, kultu religijnego, oświaty, opieki, wychowania, nauki.

Właściciele wyżej wymienionych obiektów mogą liczyć na dotację w wysokości do 85% kosztów kwalifikowanych lub pożyczkę do 50% kosztów kwalifikowanych. W przypadku zastosowania w budynku odnawialnych źródeł energii kwoty dofinansowania mogą być zwiększone o dodatkowe 5%. Program skierowany jest na większe prace termomodernizacyjne, bo minimalny koszt całkowity projektu musi wynosić 100 tys. zł, bez uwzględnienia kosztów projektu czy ekspertyz cieplno-wilgotnościowych.

Wnioski o dofinansowanie na prace termomodernizacyjne należy składać w terminie od 1 sierpnia do 30 grudnia 2016 roku.

Więcej o dofinansowaniu:
https://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/poprawa-jakosci-powietrza-energetyczne/nabor-12016/

Podobne