Umowa na prace przy rewitalizacji katedry podpisana

15 MARCA 2010
admin
Diecezję Łowicką reprezentował Ekonom Diecezji – ks. prałat Bogumił Karp, natomiast  Konsorcjum AC Konserwacja Zabytków i Budowa Łowicz – Pan Aleksander Piotrowski.
Podpisanie umowy odbyło się w obecności Biskupa Łowickiego Andrzeja F. Dziuby,  burmistrza Łowicza Krzysztofa J. Kalińskiego, proboszcza parafii katedralnej ks. Wiesława Skoniecznego, ks. Stanisława Majkuta – dyrektora Wydziału Konserwatorsko – Budowlanego, prof. Edwarda Kosakowskiego z firmy AC Konserwacja oraz  menadżerów projektu – Andrzeja Grzeszuka oraz Grzegorza Cabonia z firmy Opoka z Lublina.
Prace konserwatorsko – budowlane przy obiektach rozpoczną się na początku kwietnia, a jeszcze w marcu
opracowany zostanie ich szczegółowy harmonogram.

Podobne