Trwa <b>konkurs na udzielenie dotacji na wykonanie prac konserwatorskich</b>, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru <b>zabytków województwa łódzkiego</b>

10 MARCA 2012
admin

7 marca br. Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił konkurs na
udzielenie dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich
lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
województwa łódzkiego.

 

O dofinansowanie może się ubiegać każdy, kto
posiada tytuł prawny do zabytku wpisanego do rejestru zabytków
województwa łódzkiego.

 

Nabór wniosków trwa do 6 kwietnia 2012 r.

 

W tym roku dla Województwa priorytetem są
prace lub roboty budowlane przy najcenniejszych zabytkach w skali kraju
i regionu, znajdujących się w obrębie krajobrazów kulturowych dorzecza
Warty i dorzecza Pilicy, wzbogacających ofertę turystyczną i kulturalną
województwa łódzkiego.

 

Dotacja z budżetu województwa łódzkiego na
wykonanie prac przy zabytku może być udzielona w wysokości do 50%
całkowitej wartości planowanego zadania. Maksymalna wnioskowana kwota dotacji nie może być większa niż 200 tys. złotych


W 2012 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub
roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
województwa łódzkiego przeznaczono 2 000 000 zł.


Dokumenty do pobrania:

Regulamin konkursu

Regulamin pracy Komisji

Wzór wniosku

Podobne