Trwa II nabór wniosków do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Priorytet – Ochrona zabytków

8 MARCA 2010
admin
Informujemy, że w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego ruszył II nabór wniosków do Programu Dziedzictwo Kulturowe, Priorytet 1: „Ochrona zabytków”.
Parafie z diecezji łowickiej mogą się starać o przyznanie środków finansowych na następujące zadania:

  • prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków planowane do przeprowadzenia w roku udzielenia dotacji niewymagające wyłonienia wykonawcy na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych;
  • prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków planowane do przeprowadzenia w roku udzielenia dotacji wymagające wyłonienia wykonawcy na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych;
  • prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków przeprowadzone w okresie trzech lat poprzedzających rok złożenia wniosku (tzw. refundacja).

Termin składania dokumentów: do 31 marca 2010 roku,

Minimalna kwota dotacji: 25.000 zł.
Wnioski można składać osobiście bądź listownie na adres: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ul. Ksawerów 13, 02-656 Warszawa, telefon (0-22) 848 10 48.
Uwaga: od roku 2009 wszystkie zaświadczenia, zgody  i wypisy składane wraz z wnioskiem, nie mogą być starsze niż 3 miesiące !


Podobne